Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Emplena el teu perfil professional

26/03/2020

Catalunya

El Col·legi demana a tots els col·legiats i associats que detallin el seu perfil professional a la intranet

La voluntat del COPLEFC d'estar al més a prop possible del col·lectiu passa per disposar d'una sèrie de dades, totes subjectes a la política de privacitat corresponent, per atendre millor i d'una manera tan personalitzada com es pugui les necessitats de cadascú.

Segons les darreres dades existents, amb data 31 de desembre de 2019, es disposa d'una 42% i escaig de perfils professionals. Unes dades necessàries per augmentar la relació comunicativa amb el Col·legi, una sèrie d'informacions que faciliten l'assignació de recursos del COPLEFC més eficaç i més eficient. Conèixer la realitat és el primer pas per poder rebre les respostes més precises, més ràpides i més adequades.

El conjunt

El conjunt de dades també permeten fer una radiografia del col·lectiu professional que aplega el COPLEFC. Ara mateix la segmentació professional, d'acord amb el nivell de resposta, mostra que la distribució següent: la docència ocupa el 28,7% del col·lectiu, la gestió el 18,4%, el rendiment el 17,3%, l'activitat física i la salut el 15,8% i l'activitat física al medi natural el 2,3%.

Entre les professions, apareixen els professors, les tasques directives i/o coordinació d'instal·lacions, l'entrenament i la preparació física esportius, així com entrenadors personals i monitors de fitnes i activitat dirigides.

Els passos a la intranet

És molt senzill d'emplenar les dades, es tracta d'un procés d'uns cinc minuts de durada. La informació es divideix en tres àmbits, referits a dades: personals, acadèmiques i professionals/específiques. A partir d'aquesta radiografia personal, el COPLEFC pot ser més eficient i dedicar els esforços i els recursos d'una manera més proactiva, directa i ràpida.

I també, recorda, la intranet obre altres apartats d'interès, com la Borsa de Treball, formació privada, participació en projectes col·legials, informació especialitzada i certificacions, entre d'altres.
PerfilsProfessionals-Passos.png (83 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.