Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El mercat de treball en l'esport

El COPLEFC ha finançat aquest estudi de l'Observatori Català de l'Esport

Amatent a tot allò que interessa el col·lectiu professional, el COPLEFC ha finançat, juntament amb les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, l'estudi El mercat de treball en l'esport de les persones graduades en ciències de l'activitat física i de l'esport, així com l'anàlisi complementària mitjaçant l'estudi El mercat de treball en l'esport. Cicles de formació professionalque ha dut a terme l'Observatori Català de l'Esport, amb el qual el Col·legi té una estreta vinculació. El COPLEFC, com a corporació, sempre aporta valor al seu col·lectiu, en aquest cas en forma de coneixement de la realitat laboral. Es tracta d'unes dades d'acompanyament que permeten al col·lectiu d'EFE saber quina és la situació a la qual s'enfronta, com també quines poden ser les línies de futur. Per això, a més de la presentació d'aquestes informacions, s'ha vol contextualitzar la fotografia corresponent i projectar-la en una jornada, en el marc del Projecte Talent de la Generalitat, referint-se també a la intel·ligència artificial com a nou element que és i que ha aparegut a la nostra societat amb traces de permanència i, parlant-ne, saber quina implicació pot comportar al nostre sector, ja siguin riscos o beneficis, però en qualsevol cas amb incidència directa en el mercat de treball.

L'acte es durà a terme el proper dimarts, 12 de març, i començarà a les 11.5 hores a la Sala d'Actes de l'INEFC, amb la presentació del nostre company Eduard Inglés Yuba (col. 13224), com a director de l'organisme, i es comptarà amb la participació d'altres integrants del COPLEFC: Clara Marquès Gómez (col. 55114), membre d'Itik, empresa encarregada de la materialització de les dades; la Dra. Anna Vilanova Soler (col. 12570), en qualitat de directora de l'Observatori, i així mateix de Jordi Roquer, conseller delegat d'ATM Media i expert en tecnologia aplicada a l'esport, mentre que tancarà aquesta important cita, la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula i Paretas.

El COPLEFC i el món laboral

En aquest context professional, cal recordar que el Col·legi disposa de la Borsa de Treball especialitzada més important en el sector de l'activitat física i esportiva, tal com posa en relleu el fet que només l'any 2023 va donar a conèixer un total de 1.276 ofertes de feina, sens dubte una dada molt significativa. I amb una diversitat remarcable, ja que un 27% van ser d'activitats físiques i salut, percentatge idèntic pel que fa a activitat esportives i rendiment, mentre que  l'altra gran àrea laboral va ser el de la gestió, amb un 24%; en canvi, amb un 11% es van proposar una sèrie d'ofertes de difícil classificació, un 8% en el subsector de la docència i un 3% pel que fa a activitats físiques al medi natural.

Aquest és doncs, un servei de gran valor que el COPLEFC ofereix a les i els col·legiats i associats, i que suposa un aspecte que els membres del col·lectiu valoren positivament com a acompanyament en la vida laboral.

Per assistir a la presentació: enllaç.

Per conèixer la Borsa de Treball del COPLEFC: enllaç.

Per conèixer l'Observatori Català de l'Esport: enllaç.

ObservatoriCatalaEsport-MercatTreball.png (470 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.