gestio-i-economia-esport-3 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La Borsa de Treball del COPLEFC confirma signes favorables

Les dades del primer trimestre del 2022 presenten un volum d'ofertes plenament esperançador en el funcionament del mercat laboral del sector, amb un augment superior al 60% respecte de les xifres obtingudes el trimestre precedent (4TRI2021), ja que s'ha passat de 205 demandes de treball comptabilitzades a la Borsa de Treball del COPLEFC a una dada de 334 demandes en el decurs del primer trimestre de l'any, fet que constitueix un increment exactament del 61,4%. Amb aquesta primera constatació sobre el mercat de treball el 2022, juntament amb la valoració del context sanitari i les consideracions dels experts consultats des del Col·legi, aquest pot ser definitivament l'any de la superació de la sotragada que va suposar la covid. I no solament això, sinó que podria situar-se al capdavant de la sèrie des de l'any 2016. Però no cal fer volar coloms i és millor esperar que les dades vagin confirmant-ho de mica en mica.

Tanmateix, una qüestió que preocupa seriosament el COPLEFC és la qualitat de les feines que es proposen, ja sigui perquè no sempre comporten unes tasques de prou valor afegit i, doncs, reclamen un nivell de titulació baix, o el que és el mateix, signifiquen una pobra retribució per al conjunt de titulats universitaris que s'hi acullen, o bé sigui per una manca de clarificació del mercat laboral, ja que ara mateix el panorama de convenis existent, amb el conveni col·lectiu estatal de les instal·lacions esportives i gimnasos al capdavant no dona resposta precisa a la categorització professional d'acord amb els nivells de titulació corresponents, és a dir, el corpus legislatiu es mou amb un cert garbuix al conjunt de l'Estat i això no ajuda a aclarir el funcionament laboral, ans al contrari. Per tant, aquesta és, sens dubte, una qüestió de fons que caldrà acarar com més aviat millor.
BorsaTreball-4TRI2021-1TRI2022.png (69 KB)

Previsions?

Pel que fa a les previsions, val a dir que la conjuntura és clarament favorable, ja que la situació internacional no afecta el sector de l'activitat física i esportiva, que s'expressa amb uns paràmetres de caràcter local i de proximitat amb la ciutadania, mentre que des de l'àmbit sanitari els propers mesos ja ens situen completament en la normalitat, després de la tan esperada decisió de les autoritats sanitàries de fer desaparèixer les mascaretes de les instal·lacions esportives.

Una altra qüestió són les dificultats empresarials pel que fa a l'absorció o la repercussió dels costos d'activitat, la qual cosa podria tenir, o no, aquesta és la incertesa, una possible incidència en el ritme de retorn d'usuaris a les instal·lacions esportives i de fitnes, una dada no pas menor, atès que l'usuari podria veure's abocat a un increment de la quota, i això, evidentment, pot comportar una afectació en les contractacions de personal tècnic en el funcionament de gimnasos i altres instal·lacions. Però ara com ara, aquestes ombres no deixen de ser una possibilitat.

Els àmbits laborals

Per àmbits laborals, en primer lloc cal esmentar que des de la Borsa de Treball del COPLEFC es constata que amb les dades del primer trimestre d'enguany, tots els àmbits presenten expectatives no solament superiors al 2021 i el 2020, sinó clarament comparables o per sobre del que van significar el 2019.

Així, les activitats esportives i rendiment han acumulat 63 demandes, que s'han enfilat a 128 en el cas de les activitats físiques relacionades amb la salut, que és l'apartat més destacat de tots, una situació lògica després de la llarga etapa viscuda; com a socorristes s'han proposat 20 ofertes, i en els altres àmbits, la gestió ha assolit 60 demandes de professionals, des la docència s'han rebut 43 ofertes laborals, i en una situació pràcticament marginal, com ja és habitual, les activitats físiques al medi natural i la recerca només han tingut un moviment de contractació de 4 i 1 demandes, respectivament, al marge de 13 ofertes a professionals no catalogables en les categories indicades (entre les quals referents a merament comercials i franquícies).

Amb una observació panoràmica, cal afegir que el conjunt del sector públic ha reclamat 101 professionals, xifra que des de l'empresa privada s'ha convertit en 264 llocs de feina. Territorialment, la demarcació de Barcelona continua agrupant la majoria de demandes, amb un global de 256, mentre que Girona i Tarragona es mostren igualades entre si amb 26 demandes, i en aquest trimestre Lleida se situa amb 18 ofertes d'ocupació. La Borsa de Treball del COPLEFC també recull 34 peticions formulades des de l'Estat espanyol, que suposa una bona dada en comparació amb els dos anys anteriors, i també han arribat de l'àmbit internacional 5 ofertes, és a dir, en una línia més o menys plana respecte dels anys anteriors a la pandèmia.

La Borsa de Treball del COPLEFC

La Borsa de Treball del COPLEFC és la font ocupacional especialitzada més important d'àmbit català, a la qual poden accedir les empreses de manera automatitzada i proposar la seva oferta laboral, sempre, això sí, respectant la legalitat en matèria professional.

La Borsa de Treball és un servei de què gaudeixen exclusivament tots els membres del col·lectiu del COPLEFC, ja ho siguin com a col·legiats o bé com a associats, per facilitar-ne la inserció al món laboral, i per això reben cada dia les diverses ofertes que hi incorporen les empreses.

Aquesta notícia també es pot llegir a:

Palco23
GymFactory
CMD Sport, mitjà col·laborador del COPLEFC
CMD-BorsaTreball1TRI2022.png (293 KB)


Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.