educacio-5 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Dia de l'Educació Física 2020, excepcional

30/04/2020

Educació Catalunya

El DEFC va ser una jornada completa, plena d'activitats, amb èxit d'implicació i motiu de reflexió

L'Educació Física ha demostrat una vegada més que té capacitat d'adaptació i el 28 d'abril es va dur a terme igualment el DEFC, però no pas al carrer, sinó a casa. La separació obligada pel confinament ha permès posar en valor totes les aportacions de l'assignatura, com són els beneficis d'uns estils de vida saludable en els vessants físic, psíquic i social. L'èxit de participació, amb un total de 253 centres educatius, gràcies al professorat de l'àrea d'Educació Física, que ha inscrit 48.114 alumnes, tant de Primària com de Secundària, ha escampat l'Educació Física arreu del territori català. Enguany han estat unes xifres rècord, que igualment s'han repetit a l'Estat, on també s'ha gaudit del DEFC. Al conjunt d'activitats proposades pel professorat, de vegades acompanyades amb reptes de molt diversa mena, també solidaris, per als infants i adolescents, i familiars, a la tarda es va sumar un seminari web en què destacats doctors universitaris van reflexionar al voltant de "L'Educació Física confinada" i en el qual es va parlar de com pot ser l'Educació Física en l'actual situació de confinament, entre altres qüestions, com ara l'aprofitament de les tecnologies de la comunicació. La sessió telemàtica va servir igualment per recordar els trets d'identitat de la matèria i quin podria ser el seu futur.

Una història repetida però diferent

Un repàs del que ha estat l'edició del DEFC pot donar idea del significat de la matèria de l'Educació Física en el context escolar i de l'èxit que s'ha assolit per cinquè any consecutiu a Catalunya, com també a l'Estat, on ja fa deu anys que se celebra. Després d'una fase organitzativa, amb la crida a la participació corresponent i esperant poder superar el nivell de les xifres assolides l'any passat, de cop tot semblava apuntar a una cancel·lació absoluta amb l'aparició de la pandèmia provocada pel coronavirus. I certament, la COVID-19 ha fet impossible l'expressió al carrer de l'Educació Física. Però en aquesta matèria moderna, divertida, motivadora, promotora de benestar físic, psíquic i social, amb transmissió a la futura ciutadania de valors com ara l'esforç, l'autosuperació i la cooperació, és a dir, integral i integradora, en comptes de regnar el desànim, ben aviat va aparèixer l'adaptació. Si el DEFC no podia ser com era previst, passaria dels carrers de tothom a la casa de cadascú. De les propostes de viva veu dels docents en una classe agrupada, a les indicacions telemàtiques mitjançant les noves tecnologies comunicatives, amb multitud de recursos docents previstos per al confinament. I encara un altre element hi ha tingut molt de pes, en l'èxit del DEFC 2020, la voluntat dels docents de totes les etapes que inclouen l'Educació Física, perquè ells han estat capaços de superar les xifres precedents i assolir un total de 253 centres, amb capacitat de trasllat d'aquest missatge a 48.114 alumnes i, per contacte directe, als familiars; per tant, amb un impacte i ressò social encara més ampli del que s'havia assolit fins a l'any 2019. Perquè un altre element encara més determinant que ha fet augmentar la incidència del missatge, és que enguany s'ha incrementat el nombre d'alumnes per centre que han estat incorporats al DEFC, un ressò que fins i tot ha travessat fronteres, amb la incorporació d'un centre d'Andorra.

L'impacte, ja el mateix dia 28 d'abril, va venir per l'ús de les xarxes socials, amb multitud de vídeos, fotografies, reptes, missatges d'ànim i propostes, des de tota la geografia, perquè aquesta és una festa de tothom i per a tothom, a la qual la invitació està garantida.

Una lliçó magistral

Com a cloenda de la jornada, el COPLEFC, amb el suport del Consejo COLEF, va organitzar un seminari web amb els ponents següents: Dr. Albert Batalla (col. 4600), professor del Departament de Didàctiques Aplicades en Educació Física de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona; Dr. Domingo Blázquez (col. 2507), professor catedràtic del Departament d'Educació Física de l'INEFC-Centre de Barcelona; Dr. Carles González (col. 10241), professor del Departament d'Educació Física de l'INEFC-Centre de Barcelona, i Dra. Sandra Gallardo, professora associada d'Educació Física a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

Amb una audiència de prop de 700 interessats, tant de Catalunya, com també d'una audiència internacional, especialment de l'Amèrica del Sud, l'acte va començar amb unes paraules introductòries de Pere Manuel (col. 8750) com a president del COPLEFC, que va donar la benvinguda als ponents i al públic, va tenir un sentit record per les víctimes del coronavirus i va proposar a tothom de gaudir de l'estona compartida.

La sessió va servir, de bon començament, per confirmar que "l'Educació Física com a matèria ha de ser sempre divertida i motivadora", perquè, com va recordar C. González, "tenim un cos per a tota la vida". Igualment, va esmentar que el DEFC vol ser precisament un oportunitat per recordar-ho a la tota la societat.

Per la seva part, S. Gallardo va recordar que no s'ha de recórrer a propostes d'Educació Física estandarditzades, i que "el mateix confinament és una oportunitat per inventar i reinventar-se". No va voler oblidar, tampoc, l'imprescindible caràcter inclusiu, de no deixar ningú pel camí, per a la qual cosa és necessària la interacció entre professorat i alumnat diàriament. 

En el seu torn, D. Blázquez, va admetre una reacció no planificada, perquè "la COVID-19 no era prevista al programa", però sobretot que cal evitar danys col·laterals, que va centrar en el sedentarisme, per davant de pensar a acabar el programa curricular educatiu. A més, va voler remarcar el després de la pandèmia, pensant ja en el curs vinent, i en la necessitat del que va qualificar com "alfabetització motriu", per a la qual cosa cal assumir la conscienciació del cos, d'una banda, sempre en companyia dels professors i amb l'ús de les noves tecnologies.

A. Batalla, com a darrer intervinent, va constatar que "l'escola s'ha reinventat", la qual cosa és un fet positiu, malgrat el gran impacte, dramàtic, del coronavirus. També va admetre que, efectivament, el confinament limita l'Educació Física, perquè en essència la matèria és "cos i moviment en un escenari d'espai obert o ampli". Va insistir en el nom, que és l'Educació, i el verb educar, i la seva determinació, que és Física, o sigui el cos i el moviment, tot confluint en una Educació Física que s'organitzi a partir de la programació.

En el debat posterior a les primeres intervencions, els moderadors, els professors d'Educació Física Oriol Dalmau (col. 57850) i Benjamí Masip, van anar agrupant i distribuint les preguntes que es van formular. I de les respostes dels diversos doctors, es poden recollir una sèrie de principis que cal interioritzar en el món de l'Educació Física, ja sigui perquè ja es practiquen o bé perquè s'han d'incorporar d'una manera més conscient.

Per a C. González, l'alumnat s'ha de sentir acompanyat pel docent, que haurà de buscar recursos tècnics per fer-ho possible. Alhora, cal vigilar amb les propostes d'activitats sense sentit, és a dir, molt atractives però que no responguin a cap criteri i que no es puguin avaluar, que no vol dir qualificar. A. Batalla va posar damunt la taula que motivar va més enllà de divertir, i que no cal oblidar mai que l'objectiu final és educar. S. Gallardo va insistir en la necessària coordinació amb el conjunt de claustre del centre per donar una resposta global a l'alumnat. Sobre la qüestió de l'avaluació, D. Blázquez va insistir que avaluar és més important que no pas qualificar, posar una nota, perquè facilita l'autogestió. Sobre la consideració com a assignatura maria, més d'una veu va recordar que precisament ara es troba a faltar i com, amb la pèrdua de la llibertat de moviment a l'entorn  públic, ha ajudat i està ajudant a passar millor el confinament. S. Gallardo va insistir en les facilitats que té l'alumnat actual, amb les seves capacitats digitals, les quals sens dubte permeten la cooperació gràcies a l'ABP (aprenentatge basat en problemes que cal superar) o la gamificació. Però D. Blázquez va admetre que s'ha d'evitar la bretxa digital, especialment, perquè després de la pandèmia, les TIC han vingut per quedar-s'hi, i des de l'Educació Física s'han d'aprofitar. Al final, G. González va voler adaptar la sigla de la jornada de reivindicació  de l'Educació Física, amb altres paràmetres: la D de Docents, com a protagonistes, educadors; la E d'educació, adjectivada de física, basada en el cos i el moviment; la F de felicitat, perquè és l'assignatura de la felicitat, i la C de comunicació, de la interacció entre els subjectes.

En els darrers mots, Vicente Gambau, com a president del Consejo COLEF, va recordar que l'Educació Física és i ha de ser un dret per a tothom i per a tota la vida. Els seus coneixements s'han de basar en l'evidència científica, gràcies a la qual es pot disposar de professionals que exerceixin segons una ètica compartida, tot disposant d'equipaments i mitjans de qualitat. Finalment, al col·lectiu que l'estava escoltant i veient, va voler recordar-li que cal "més i millor Educació Física i la cooperació amb els diversos col·legis professionals".

Veus reconegudes van debatre sobre "L'Educació Física confinada" en un seminari web internacional 

  • Albert Batalla: "Motivar va més enllà de divertir, l'objectiu final és educar"
  • Domingo Blázquez: "Cal evitar els danys col·laterals, el sedentarisme"
  • Carles González: "L'Educació Física ha de ser motivadora, perquè tenim un cos per a tota la vida"
  • Sandra Gallardo: "No s'ha de recórrer a propostes d'Educació Física estandarditzades, el confinament és una oportunitat per inventar i reinventar-se"I si vols conèixer com va anar el DEFC a l'Estat, fes clic aquí.