Logo COPLEFC INTRANET

¿Vols ser professorat d'acompanyament i suport al curs d'oposicions 2021/22?

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT D'ACOMPANYAMENT I SUPORT AL CURS D’OPOSICIONS 2021/22 AL COS DOCENT DE SECUNDÀRIA ORGANITZAT PEL COPLEFC

 coplefc-cursdoposicions-nou-servei-coach.png (215 KB)

Objecte

L’objecte de la convocatòria és realitzar un procés de selecció de professorat d'acompanyament i suport a desenvolupar tasques d’assessorament i orientació en el curs de preparació a le spossibles oposicions 2021/22 al cos de professorat de secundària que el COPLEFC oferirà als seus col·legiats i col·legiades.

 El servei de professorat d'acompanyament i suport consta de les opcions:

  • Línies estratègiques sobre programació
  • Revisió de programació
  • Feedback programació
  • Simulacre defensa de la programació
  • Feedback defensa
  • Pautes estudi i redacció de temes teòrics
  • Revisió de temes
  • Pautes per a la redacció de casos pràctics
  • Revisió de cas pràctic

  

Requisits per participar com a professorat d'acompanyament i suport dins el bloc no presencial.

Ser col·legiat o col·legiada al COPLEFC abans del 31 de desembre del 2020.

No participar com membre de cap tribunal de les possibles oposicions 2021/2022 al cos de professorat de secundària.

Formar part del cos docent de professorat d’Educació Física, professorat universitari relacionat amb l’àmbit de l’Educació Física o pertànyer al cos d’inspectors d’Educació Física de la Generalitat de Catalunya.

Haver superat el procés d’oposicions al cos de professorat de secundària.

 

Remuneració

Els honoraris com a professorat d'acompanyament i suport de programació o temari serà de 540 €/bruts per cada servei d’assessorament de 9 h i/o de 240€/pack individual d’ampliació de 4h realitzades.

Els honoraris com a membre del servei de professorat d'acompanyament i suport al simulacre de defensa tribunal d’oposicions presencial serà de 50€/h amb un màxim de 400€ la jornada en funció en funció de les inscripcions rebudes.

Els pagaments restaran sotmesos a les retencions establertes per la normativa fiscal vigent en el moment del lliurament. L’interessat haurà d’acreditar qualsevol circumstància que modifiqui el règim general de retencions.

No es podran realitzar serveis al col·legiat/da fora dels contractats pel col·legiat/da a través del COPLEFC. Ni establir cap tipus de compensació per l’ampliació dels serveis fora dels serveis pactats amb el COPLEFC.

 

Sol·licitud i termini

La sol·licitud per participar en aquest procés de selecció cal fer-la omplint el següent formulari: feu clic aquí.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el divendres 10 de setembre de 2021.

 

Resolució

La convocatòria es resoldrà abans del 20 de setembre de 2021.

 

Per consultar les bases, clica aquí.

  

Ha d’acceptar com a professorat d'acompanyament i suport a mantenir la confidencialitat de les seves converses i de la programació didàctica compartida amb l’alumnat.

Ha d’acceptar no fer ús particular de les programacions facilitades per l’alumnat.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.