Quotes col·legials - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Quotes col·legials

Matricula

Modalitat

Quotes Col·legials 2018

60€ Exercent 128,00€ (32,00€/trim)
60€ No exercent 77,00€ (19,25€/trim)
Gratuïta No exercent
Aturat/Estranger
32,00€ (8,00€/trim)

La quota col·legial és proporcional al mes d'alta de la col·legiació.
* L'abonament de les quotes col·legials s'efectuarà els dies 5 de gener, 5 d'abril, 5 de juliol i 5 d'octubre. Els canvis de modalitat s'han de fer 15 dies abans de l'abonament de les quotes.

Exercent

Aquells qui dediquin llur activitat professional a l'Activitat Física, l'Educació Física i/o l'Esport. Amb cobertura de Responsabilitat Civil* i inscripció al ROPEC.

No exercent

Aquells que no exerceixin temporalment o permanentment l'activitat professional (treballen en altres sectors). Sense cobertura de Responsabilitat Civil* ni inscripció al ROPEC.

No exercent

Aturat

Aquells que estiguin a l'atur i presentin el Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) que dona el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Sense cobertura de Responsabilitat Civil* ni inscripció al ROPEC.

No exercent

Estranger

Aquells que estiguin fora d'Espanya i que no exerceixin en la professió. Sense cobertura de ROPEC.

Descomptes especials i ajuts pels recent llicenciats/graduats

  • MATRÍCULA GRATUÏTA:

• promoció vàlida els 60 dies des de la tramitació del teu títol.

  • 50% dte. en la quota col·legial durant el 1r any de graduació, als graduats que es col·legiïn durant el seu 1r any de graduació.
  • EL Banc Sabadell Atlàntic al realitzar l'Obertura del Compte EXPANSIÓ PRO si mai has estat client del Banc i haureu de domiciliar la quota per aquest compte. Al cap de l’any també del retorn del 10% de les quotes pagades a través d’aquest compte, fins a un màxim anual de 100 euros.