Quotes i modalitats associats - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Quotes i modalitats associats

Matricula

Modalitat

Quotes Associats 2018

60€ Actiu 128,00€ (32,00€/trim)
60€ No Actiu 77,00 € (19,25 €/trim)

La quota d’associat és proporcional al mes d'alta de l’associació.

* L'abonament de les quotes de l’associat s'efectuarà els dies 5 de gener, 5 d'abril, 5 de juliol i 5 d'octubre. Els canvis de modalitat s'han de fer 15 dies abans de l'abonament de les quotes.

ACTIU: aquells qui dediquin llur activitat professional a l'Activitat Física, i/o l'Esport. Amb cobertura de Responsabilitat Civil*.

NO ACTIU: aquells que estiguin a l'atur i presentin el Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) que dona el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Sense cobertura de Responsabilitat Civil.

*Servei d'assegurança de Responsabilitat Civil, més info