Logo COPLEFC INTRANET

Línia d'avals de la Generalitat de Catalunya, a través de l'ICF i Avalis per a empreses i autònoms

 

La Generalitat de Catalunya, a través de l’ICF i Avalis, ha establert una línia d’avals però a qui va adreçada?

A empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència del Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.

 

Quin és l’import que puc sol·licitar en la línia de finançament ICF-Avalis?

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació d’alarma del Covid-19, pels diferents conceptes que li afectin (caiguda de comandes, impagaments...). L'import mínim és de 50.000 euros i l'aval serà aportat segons import d'acord amb el següent:

  • De 50.000 € a 1.000.000 per a operacions amb entitats financeres amb suport Avalis.
  • A partir 1.000.000 per a operacions amb entitats financeres amb suport Avalis.

 

Per a més informació, fes clic aquí. 

A més, ICF i Avalis de Catalunya, avalen el 80% dels préstecs de les entitats financeres. 

 

On podem adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir. Recomanem iniciar la tramitació de necessitats a les entitats financeres habituals.

 

Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Veure afectada la seva activitat per la situació emergència Covid-19

 

És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) ?

Sí, ja que l’objectiu de l’expedient temporal és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball i no la seva extinció.

 

Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?

Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi el menys afectada possible.

 

Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

Sí, ja que el pagament de quotes es correspon amb les necessitats corrents de finançament de l’empresa i no amb la cancel·lació i reestructuració de les línies existents.  

 

Si d’aquí un temps, abans del venciment, no necessitem el préstec, tenim costos de cancel·lació de l’aval?

Per aquesta línia no hi ha comissió de cancel·lació de l’aval.

 

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.