Curs d'oposicions 2018 - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Curs d'oposicions 2018

Presentació del curs:

El COPLEFC organitza un curs de preparació a les Oposicions 2018 al cos de professorat de secundària que pugui donar servei als col·legiats disposats a iniciar aquest procediment selectiu. Aquesta formació es fonamenta en tres pilars bàsics, un professorat d’alta qualitat, un programa estructurat  i un model innovador que proporcionen les màximes possibilitats d’èxit als aspirants

 

Destinataris:

Col·legiats al COPLEFC.

 

Direcció i coordinació del curs:

 • Carles González Arévalo (col. 10241). Doctor per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Educació Física (INEFC-centre de Barcelona). Professor del Departament d’Educació Física de l’INEFC-centre de Barcelona. Investigador del grup de recerca consolidat GISEAFE (Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport). Membre de la comissió d’Ensenyament del COPLEFC
 • Lluís Almirall Batet (col. 10637). Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (INEFC-Barcelona. Universitat de Barcelona), Professor d’Educació Física a secundària i batxillerat. Coordinador del grup d’experts de COPLEFC Catalunya.

 

Objectius:

Conèixer el funcionament del procés d’oposicions al cos de professorat de secundària.

Adaptar la programació didàctica a l’estructura curricular i normativa vigent.

Desenvolupar competències per al disseny i programació d’unitats didàctiques.

Resoldre supòsits pràctics en la línia dels que trobarem en el procés selectiu

Adquirir eines per al desenvolupament del tema teòric de la primera prova.

Generar estratègies per a una presentació oral d’alta qualitat.

Identificar els elements clau que conformen una Educació Física de qualitat.

 

Modalitats:

El curs de caràcter semi presencial s’estructura en dos blocs:

Un bloc teòric (28h)

Un bloc coach (5h)

 

Bloc teòric:

Un bloc teòric de 14 càpsules ( de 2h cada una) dirigides a tots els aspirants. El COPLEFC ofereix la possibilitat de realitzar el bloc teòric de manera presencial i/o virtual a través d'una plataforma d'accés restringit a la intranet col·legial on cada setmana anirem penjant el vídeos i els arxius de cada una de les càpsules.         

El bloc teòric de manera presencial es realitzarà al l’INEFC - Centre de Barcelona, i es desenvoluparà els divendres de 17.00 a 21.15 entre el 12 de gener i el 16 de març de 2018 (veure calendari).

 

Calendari i càpsules: 

 

Programació i contextualització

Divendres 12 de gener de 2018 de 17:00 a 21:00h

El nou escenari curricular de l’Educació Física a l’Educació Secundària.

Dr. Josep Solà (Col.5413)

Els nous reptes de l’Educació. Programar l’Educació Física en clau de competències.

Josep Maria Piulachs (Col. 11.332)

Divendres 19 de gener de 2018 de 17:00 a 21:00h

Els ingredients d’una Educació Física de qualitat.

Dra. Meritxell Monguillot (Col. 11.280)

La programació didàctica i el disseny de les unitats didàctiques en el procés selectiu.

Dr. Carles González (Col. 10.241)

Temes i cas pràctic

Divendres 26 de gener de 2018 de 17:00 a 20:00h*

El desenvolupament dels temes teòrics i la resolució dels supòsits pràctics.

Xesco Espar (Col. 52301)

Ingredients

Divendres 2 de febrer de 2018 de 17:00 a 21:00h

Avaluació i Educació física.

Dra. Eloïsa Lorente (Col. 5731)

Transdisciplinarietat en Educació i el paper de l’Educació Física.

Dr. Josep Solà (Col. 5413)

Divendres 16 de febrer de 2018 de 17:00 a 21:00h

L’Educació Física i l’ús de les TIC

Josep Maria Piulachs (Col. 11.332)

El COM ensenyar en educació física: la clau de l’èxit

Carles Zurita (Col.10583)

Divendres 23 de febrer de 2018 de 17:00 a 21:00h

Innovar en Educació Física.

Dra. Meritxell Monguillot (Col. 11.280)

L’educació de les emocions mitjançant l’Educació Física.

Lluis Almirall (Col.10.637)

Divendres 2 de març de 2018 de 17:00 a 21:00h

Atenció a la diversitat i personalització dels aprenentatges en Educació Física.

Oscar Trigo (Col. 8327)

NeuroEducació física.

Lluis Almirall (Col. 10.637)

Exposició oral

Divendres 16 de març de 2018 de 17:00 a 20:00h*

Com fer una exposició oral de la programació i la unitat didàctica d’impacte.

Xesco Espar (Col. 52301)

 * càpsula especial de 3h. Caldrà confirmar assistència.

 

Bloc de coach:

Aquest bloc consisteix en una tutorització individualitzada a càrrec d’un coach assignat pel COPLEFC.

Disposa de 2 opcions:

 

Opció A. Revisió individualizada de la programació didàctica. Places limitades

 Entrevista orientació (30 min). Presa de contacte del coach amb el col·legiat/da.

Revisió de la programació didàctica (1 h). Lectura, correcció i enviament de la programació amb les propostes de millora.

Entrevista de seguiment (30 min). Resolució de dubtes del procés de millora de la programació didàctica.

Segona revisió de la programació didàctica (1,5 h). Segona lectura, correcció i enviament de la programació amb propostes de millora.

Entrevista d’assessorament final (1,5 h) Tancament final.

 

Opció B. Simulacre tribunal d'oposicions. Places limitades

Aquells que ho desitgin tindran la oportunitat de posar-se a prova en una jornada dissenyada per reproduir al màxim el que serà el tribunal d'oposicions. 
Estem dissenyant la possibilitat de muntar el simulacre no només a Barcelona, sino a cada una de les nostres delegacions territorials (Lleida, Girona i Tarragona)
 Dates a concretar (finals de març dissabte)
 

El COPLEFC oferirà l’oferta de packs limitats de coach a disposició només de tot aquell alumnat que s’hagi inscrit al bloc teòric abans del 10/01/2018.

Les inscripcions al bloc coach serán possibles del 10 al 17 de gener de 2018. L'assignació de les places de cada opció es realitzarà per sorteig, la resta d'inscripcions quedarán en llista d'espera. La organizació farà tot el possible per atendre tota la vostra demanda.

 

Perfil dels Coach:

 • Ser col·legiat o col·legiada i no participar com a tribunal en les oposicions 2018 al cos de professorat de secundària.
 • Ser professorat d’Educació Física, professorat universitari relacionat amb l’àmbit de l’Educació Física o pertànyer al cos d’inspectors d’Educació Física de la Generalitat de Catalunya.
 • Haver superat el procés d’oposicions al cos de professorat de secundària.
 • Tenir la disponibilitat, els coneixement i les eines tecnològiques necessàries per a realitzar un assessorament virtual,
 • El mentor ha de garantir que pot realitzar mitjançat el servei d’Skype les entrevistes d’orientació, seguiment i orientació final. Podran establir-se altres sistemes de comunicació si ambdues parts, coach-alumne, hi estan d’acord.
 • Cada coach podrà assumir com a màxim el servei de tutorització de tres col·legiats/des.
 • Aquest servei de coaching haurà de ser prestat durant el procés de preparació d’oposicions, atent a les necessitats i demanda temporal del col·legiat/da al qual s’està tutoritzant.
 • La presentació del curs es realitzarà el dimarts 12 de desembre al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch a les 17h.
 • Acreditar formació, coneixement i experiència al voltant del temari.

 

Si vols fer de coach posa't en contacte amb nosaltres a coplefc@coplefc.cat 

 

Preu i inscripcions:

BLOC PREU DATES D'INSCRIPCIÓ
PAGAMENT
BLOC TEÒRIC 280€ A partir del dia 13/12/2017 a les 21:00h  En el moment de la inscripció per TPV
COACH OPCIÓ A 150€

Del 10 al 17 de gener 2018

(exclusiu inscrits al bloc teòric abans del 10.01.18)

 En el moment de la inscripció per TPV
COACH OPCIÓ B 100 €

Del 10 al 17 de gener 2018

(exclusiu inscrits al bloc teòric abans del 10.01.18)

 En el moment de la inscripció per TPV
COACH A+B 200 €

Del 10 al 17 de gener 2018

(exclusiu inscrits al bloc teòric abans del 10.01.18)

  En el moment de la inscripció per TPV

 

-Els col·legiats aturats podran sol·licitat el descompte en l’ajut de borsa d’estudis del COPLEFC corresponent (1r trim. 2018).

-Les inscripcions es faran des de la part interna del web. Places Limitades.

Pots efectuar la inscripció al Bloc Teòric clicant aquí

INSCRIPCIÓ CURS OPOSICIONS 2018

 

 •  

 Política de vendes i devolucions:

En fer la inscripció s’accepta la política d’inscripció i devolució.

 

 

 

Visual_CursOpos V2.jpg (463 KB)