Logo COPLEFC INTRANET

Curs d'orientació a les Oposicions de secundària 2020

 COPLEFC.-Curso-oposicions.-A3-cursos(2).jpg (30 KB)

Presentació del curs:

El COPLEFC organitza un curs de preparació a les Oposicions 2019 al cos de professorat de secundària que pugui donar servei als col·legiats disposats a iniciar aquest procediment selectiu. Aquesta formació es fonamenta en tres pilars bàsics, un professorat d’alta qualitat, un programa estructurat  i un model innovador que proporcionen les màximes possibilitats d’èxit als aspirants.

Podeu visionar la presentació del curs realitzada el 9 d'octubre a l'INEFC - Centre de Barcelona al nostre YouTube del COPLEFC, clica aquí.

 

Destinataris:

 • Col·legiats al COPLEFC.
 • Si no ets col·legiat i vols tramitar al teva col·legiació, clica aquí.

 

Direcció i coordinació del curs:

 • Carles González Arévalo (col. 10241). Doctor per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Educació Física (INEFC-centre de Barcelona). Professor del Departament d’Educació Física de l’INEFC-centre de Barcelona. Investigador del grup de recerca consolidat GISEAFE (Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport). Membre de la comissió d’Ensenyament del COPLEFC
 • Lluís Almirall Batet (col. 10637). Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (INEFC-Barcelona. Universitat de Barcelona), Professor d’Educació Física a secundària i batxillerat. Coordinador del grup d’experts de COPLEFC Catalunya.

 

Lloc:

 • Disponible Off line: a l'accés al Webinar a la intranet del COPLEFC.cat, tot el bloc teòric.

 

Objectius:

 • Conèixer el funcionament del procés d’oposicions al cos de professorat de secundària.
 • Adaptar la programació didàctica a l’estructura curricular i normativa vigent.
 • Desenvolupar competències per al disseny i programació d’unitats didàctiques.
 • Resoldre supòsits pràctics en la línia dels que trobarem en el procés selectiu.
 • Adquirir eines per al desenvolupament del tema teòric de la primera prova.
 • Generar estratègies per a una presentació oral d’alta qualitat.
 • Identificar els elements clau que conformen una Educació Física de qualitat.

 

BLOC TEÒRIC

 18 CÀPSULES TEÒRIQUES D’ACTUALITZACIÓ PEL PROFESSORAT EDUCACIÓ FÍSICA (36 h) 

14 càpsules webinar realitzades en el curs del 2018, ja enregistrades (28 h)

+

4 noves càpsules presencials de 2h cadascuna (pendent enregistrament, veure calendari)

 

14 càpsules webinar realitzades en el curs del 2018, ja enregistrades (28 h)

Disponibles al webinar

Programació i contextualització

 

El nou escenari curricular de l’Educació Física a l’Educació Secundària.

Dr. Josep Solà (Col.5413)

Els nous reptes de l’Educació. Programar l’Educació Física en clau de competències.

Josep Maria Piulachs (Col. 11.332)

 

Els ingredients d’una Educació Física de qualitat.

Dra. Meritxell Monguillot (Col. 11.280)

La programació didàctica i el disseny de les unitats didàctiques en el procés selectiu.

Dr. Carles González (Col. 10.241)

Temes i cas pràctic

 

El desenvolupament dels temes teòrics i la resolució dels supòsits pràctics.

Xesco Espar (Col. 52301)

Ingredients

 

Avaluació i Educació física.

Dra. Eloïsa Lorente (Col. 5731)

Transdisciplinarietat en Educació i el paper de l’Educació Física.

Dr. Josep Solà (Col. 5413)

 

L’Educació Física i l’ús de les TIC

Josep Maria Piulachs (Col. 11.332)

El COM ensenyar en educació física: la clau de l’èxit

Carles Zurita Mon (Col.10583)

 

Innovar en Educació Física.

Dra. Meritxell Monguillot (Col. 11.280)

L’educació de les emocions mitjançant l’Educació Física.

Lluis Almirall (Col.10.637)

 

Atenció a la diversitat i personalització dels aprenentatges en Educació Física.

Oscar Trigo (Col. 8327)

NeuroEducació física.

Lluis Almirall (Col. 10.637)

Exposició oral

 

Com fer una exposició oral de la programació i la unitat didàctica d’impacte.

Xesco Espar (Col. 52301)

 

4 noves càpsules presencials de 2h cadascuna, disponibles al webinar. (8h)

 

Desenvolupament temes teòrics i pautes per a la resolució de casos pràctics
Diana Duaigües Olmos (Col. 54541)
Avaluació en Educació Física: actualització nova Ordre ENS/108/2018
Josep Maria Piulachs (Col. 11.332)

Comunicació no verbal: eines pràctiques per l'exposició oral

Teresa Baró

Aprenentatge cooperatiu en Educació Física

Txema Córdoba Jiménez (Col. 59443)

 

 11 CÀPSULES TEÒRIQUES D’ACTUALITZACIÓ TEMARI I RESOLUCIÓ CASOS PRÀCTICS (22 h)

 Estaràn disponibles al webinar 48h hàbils següents a la seva realització (veure calendari)

 

Activitat Física, Salut i Nutrició Jordi Bertran Moreno (Col. 60371)
Fisiologia de l'exercici Jordi Bertran Moreno (Col. 60371)

 

Condició Física

 

Néstor Serra Verdaguer (Col. 13107)

 

Alumnat amb NEE

 

Rafa Tarragó Garcia (Col. 11352)

 

Educació Física actual

 

Albert Batalla Flores (Col. 4600)

 

Coeducació i investigació

 

 Susanna Soler Prat (Col. 10815)

 

Expressió i comunicació corporal

 

 Mercè Mateu Serra

 

Estratègies Didàctiques

 

Carles Zurita Mon (Col. 10583)

 

Jocs i recreació

 

Anna Castells Molina (Col. 11138)

 

Esports

 

Gabriel Daza Sobrino (Col. 7489)

 

Aprenentatge i desenvolupament motor

 

Gabriel Daza Sobrino (Col. 7489)

 

BLOC SERVEI DE PROFESSORAT D'ACOMPANYAMENT I SUPORT

Places exhaurides*.

 

El servei de coach esta condicionat a la inscripció de les càpsules del bloc teòric i consta de tres opcions:

 • Servei de professorat d'acompanyament i suport per l’elaboració de la programació.
 • Servei de professorat d'acompanyament i suport de simulacre i defensa davant el tribunal d'oposicions. (no disponible)
 • Servei de professorat d'acompanyament i suport per al desenvolupament de temes i la resolució de casos pràctics.

 

L'assignació de les places de cada opció es realitzarà per rigorós ordre d'inscripció fins exhaurir les places. La organizació farà tot el possible per atendre tota la demanda.

* Per garantir la qualitat d'aquest servei, aquest té places limitades. Les places estan exhaurides. 

 

Servei de professorat d'acompanyament i suport per l’elaboració de la programació. (6 h)

Places exhaurides*.

 

Aquest bloc no presencial es realitzarà de manera virtual i personalitzada. El COPLEFC oferirà l’oferta de packs limitats de coach a disposició només de tot aquell alumnat que s’hagi inscrit al bloc teòric. La formalització de la inscripció es durà per estricte ordre de l’emplenament de la inscripció i pagament. Aquest bloc consisteix en una tutorització de 6 hores de durada a càrrec d’un coach assignat pel COPLEFC. Caducarà s'hagi o no utilitzat, a data de la convocatòria d'oposcions indiqui com darrer dia de presentació de les programacions didàctiques. Distribuïdes les 6h de la següent manera:

Entrevista orientació (30 min). Presa de contacte del coach amb el col·legiat/da.

Revisió de la programació didàctica per part del coach (1 h 30 min). Lectura, correcció i enviament de la programació amb les propostes de millora.

Entrevista de seguiment (1h). Resolució de dubtes del procés de millora de la programació didàctica.

Segona revisió de la programació didàctica per part del coach (1 h 30 min). Segona lectura, correcció i enviament de la programació amb propostes de millora.

Entrevista d’assessorament final (1 h 30 min) Tancament final.

 

L'assignació de les places de cada opció es realitzarà per rigorós ordre d'inscripció fins exhaurir les places. La organizació farà tot el possible per atendre tota la demanda.

* Per garantir la qualitat d'aquest servei, aquest té places limitades. Les places estan exhaurides.

 

Servei de professorat d'acompanyament i suport de simulacre i defensa davant el tribunal d'oposicions.

Servei exclusiu pels inscrits al servei de professorat d'acompanyament i suport per l'elaboració de la programació

No disponible

 

Aquest bloc presencial es realitzarà de manera personalitzada. El COPLEFC oferirà l'opció d'experimentar un simulacre de tribunal per tots els que estiguin inscrits al serveis de COACH de programació.  Una vegada surtin publicades les bases de la convocatòria, es posarem data del simulacre. Es realitzarà un sorteig per estipular l'ordre de compareixença al tribunal. Aquest bloc consisteix en:

Gaudirà d’1h de preparació en una aula juntament amb d’altres col·legiats que es presenten a d’altres tribunals.

Gaudirà d’1h de tribunal organitzat:

20’ exposició

20’ exposició

5’ de preguntes i comentaris del tribunal

15’ d’avaluació del procés.

 

L'assignació de les places de cada opció es realitzarà per rigorós ordre d'inscripció fins exhaurir les places. La organizació farà tot el possible per atendre tota la demanda.  

 

Servei de professorat d'acompanyament i suport per al desenvolupament de temes i la resolució de casos pràctics. (6 h)

Places exhaurides.

 

Aquest bloc no presencial es realitzarà de manera virtual i personalitzada. El COPLEFC oferirà l’oferta de packs limitats de coach a disposició només de tot aquell alumnat que s’hagi inscrit al bloc teòric. La formalització de la inscripció es durà per estricte ordre de l’emplenament de la inscripció i pagament. Aquest bloc consisteix en una tutorització de 6 hores de durada a càrrec d’un coach assignat pel COPLEFC. Caducarà s'hagi o no utilitzat, a data de la convocatòria d'oposcions indiqui com darrer dia de presentació de les programacions didàctiques. Distribuïdes les 6h de la següent manera:

Entrevista orientació (1 h). Presa de contacte del coach amb el col·legiat/da. Estratègia d'estudi dels 65 temes de l'especialitat.

Pautes per a la redacció del tema i del supòsit pràctic (30 min). Proposta de redacció: simulacre.

Revisió del tema (1 h). Lectura, correcció i enviament del tema amb propostes de millora.

Entrevista de seguiment (1h). Resolució de dubtes del procés de millora sobre la redacció de temes i la resolució de casos pràctics.

Segona revisió del tema o del supòsit pràctic (1 h 30 min). Segona lectura, correcció i enviament amb propostes de millora.

 

L'assignació de les places de cada opció es realitzarà per rigorós ordre d'inscripció fins exhaurir les places. La organizació farà tot el possible per atendre tota la demanda.

 * Per garantir la qualitat d'aquest servei, aquest té places limitades. Les places estan esgotades. 

 

Preus i inscripcions

 

BLOC PREU DATES D'INSCRIPCIÓ
PAGAMENT

18 Càpsules teòriques d'actualització pel professorat d'Educació Física (38h)

150€ *

(Gratuït inscrits càpsules actualització 2018)

Obertes
 En el moment de la inscripció per TPV

11 Càpsules teòriques d'actualització, temari i resolució casos pràctics (22h)

220 € Obertes  En el moment de la inscripció per TPV
SERVEI COACH elaboració de la programació (6h)

180 €

(exclusiu inscrits al bloc teòric)

Exhaurides

En el moment de la inscripció per TPV
 

SERVEI COACH Simulacre defensa tribunal d'oposicions

 No disponible

No disponible
No disponible
 
SERVEI COACH estudi de temes i la resolució de casos pràctics (6h)

 

180 €

(exclusiu inscrits al bloc teòric)

Exhaurides
En el moment de la inscripció per TPV

 

* Aquells inscrits en les 14 càpsules webinar d'actualització professorat d'Educació Física realitzades en el 2018, tindreu accés gratuït a les 4 noves càpsules presencials i en format Webinar d'aquesta nova edició 2019 que ja teniu accés a la intranet amb les mateixes claus qiue entreu a la Intranet.

-Es mantindrà l'accés al webinar durant el període que l'inscrit mantingui la col·legiació al COPLEFC.

-Les inscripcions es faran des de la part interna del web. Places Limitades.

  

INSCRIPCIÓ CURS

Política de vendes i devolucions:

En fer la inscripció s’accepta la política d’inscripció i devolució.


 Podeu visionar la xerrada de presentació de les oposcions realitzada el 9 d'octubre de 2019 a l'INEFC de Barcelona al YouTube del COPLEFC, clica aquí.

 

xerradaopos.jpg (32 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.