Logo COPLEFC INTRANET

Convenis de col·laboració i acords comercials

En compliment de Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals, i de l'Article 11 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i complint amb el principi de transparència en la gestió,  es posa a disposició de les persones consumidores, usuàries, alumnat, esportistes i les educadores i els educadors físics, informació econòmica, pressupostària i estadística rellevant del COPLEFC. 

Els convenis de col·laboració i acords comercials del COPLEFC són de caràcter institucional, comercial i de formació.

  

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

 

Data

Objecte

Part Firmant

Tipus

Durada

Obligacions econòmiques

4 juliol, 2023

Conveni Marc de Col.laboració COPLEFC / UOC UOC Col·laboració 3 anys No hi ha

15 maig, 2023

Conveni Marc de Col.laboració, ualitat dels professionals i dels serveis esportius
i/o d’activitats físiques que reben els ciutadans; la formació, actualització científica...
Ass. Contra el Càncer de Tarragona Col·laboració 1 any No hi ha

7 març, 2023

Conveni COPLEFC LLEIDA-UCEC. Donar resposta a la demanda de tècnics titulats per fomentar l’esport de base i les competicions escolars de les comarques de les Catalunya. UCEC Col·laboració Sense especificar No hi ha

16 març, 2023

Conveni marc de col·laboració entre COMT i COPLEFC Col·legi de Metges Tarragona  Col·laboració  1 any No hi ha

desembre, 2023

Servei d’orientació i derivació a l’especialista més idoni. Suport emocional, orientació motivació, creixement personal. 

Equip Alastrué

Aliança interpersonal 

Actualització 1 any

No hi ha

18 juliol, 2022

Fomentar la lluita contra l’intrusisme, l’ocupabilitat i/o l’assoliment de competències professionals.

COPC Delegació Tarragona. COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA

Col·laboració

vigència 1 any, podent prorrogar-se per iguals períodes

No hi ha

16 juny, 2022

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el COPLEF per a la realització
del projecte de recerca "L’Educació Física als projectes d’innovació educativa a Catalunya"

Universitat de Barcelona

Col·laboració, formació

finals 2022

No hi ha

gener, 2021 

Servei d’orientació i derivació a l’especialista més idoni. Suport emocional, orientació motivació, creixement personal. 

Equip Alastrué

Aliança interpersonal 1 any prorrogable automàticament

No hi ha

22 febrer, 2021

Acord específic de cooperació educativa entre l’INEFC i COPLEFC

INEFC Barcelona

Col·laboració, formació

Indeterminat

No hi ha

20 abril, 2021

Donar suport a les noves iniciatives empresarials del COPLEFC, i totes les persones col·legiades. Per a consultories i assessoraments de petits empresaris.

ASENCAT 

Col·laboració

1 any prorrogable automàticament

No hi ha

2 juny,  2021

Projecte d’investigació sobre activitat física a la Unitat de Salut Mental de l'Hospital Universitari de Vic.

UVIC

Col·laboració

3 mesos

No hi ha

7 juny,2021

MOVE IN. Formació, actualització científica, especialització, promoció de la pràctica de l’activitat física. 

UVIC

Col·laboració

1 any prorrogable automàticament

No hi ha

29 juliol, 2021

Formació, cerca, intercanvi d’informació. 

INEFC Lleida

Col·laboració

4 mesos

No hi ha

4 maig, 2021 

Establir un marc de relació per definir i executar actuacions conjuntes per al desenvolupament i utilització de les TIC en l'àmbit de la salut. 

TIC Salut

Col·laboració

4 anys 

No hi ha

18 octubre, 2021

Donar visibilitat i promoció del festival. 

Barcelona Sports Film Festival

Col·laboració

2 anys

No hi ha

 

ACORDS COMERCIALS 

Data Objecte  Part Firmant Tipus Duració Obligacions econòmiques
6 maig, 2022 Acord col.laboració Piscina & Wellness Barcelona 2023 Saló Piscina & Wellness Barcelona Col·laboració 1 i 2 desembre 2022/ Del 27 de novembre al 30 de novembre 2023 No hi ha
2 maig, 2022 Descompte col. 10% Màster Gestió Esportiva UVIC Comercial Programes per al curs 2022-2023 No hi ha
20 gener, 2021 Descompte del 5% per accedir als espectacles programats al Teatre Victoria.  Gest Teatral del Vallès Col·laboració 1 any prorrogable automàticament No hi ha
15 març, 2021  10% de descompte en la matrícula del Màster en Gestió i Màrqueting Esportiu. UVIC Comercial Indeterminat  No hi ha 
1 desembre, 2021 Servei d’assegurança.  MGC, Mutua Alertis Brok Col·laboració 1 any prorrogable automàticament No hi ha

 

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 30 de novembre de 2023.

 

 

 

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.