Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Tercera hora d'Educació Física, proposta de Resolució

25/09/2019

Educació Catalunya

Un pas més en el camí per les 3 hores d'Educació Física al currículum escolar

Arribar a l'increment horari del currículum educatiu no és tasca fàcil. El posicionament del COPLEFC és molt clar respecte de la necessitat i la voluntat que s'augmentin les hores setmanals d'Educació Física impartides. Això ho ha dit en seu parlamentària Pere Manuel, com a president del Col·legi, en la compareixença amb motiu dels treballs preparatoris de la Llei de l'esport que va tenir lloc el 31 de gener de 2019 al Parlament de Catalunya, i sempre que ha estat possible, és a dir, en converses amb tots els partits polítics i amb el Departament d'Educació de la Generalitat.

En l'àmbit de l'Estat, el COPLEFC ha participat activament en el posicionament del Consejo COLEF i el document elaborat per a una Educació Física de qualitat i l'augment de les hores al currículum de secundària, batxillerat i formació professional. En aquest sentit, les ciutats de Melilla i Ceuta, que són el que es coneix com a territori MEC, perquè no tenen competències pròpies en matèria educativa, ja n'han implantat la tercera hora, i actualment és el cas de les comunitats autònomes d'Andalusia, Castella  i Lleó, a més d'Euskadi.LogoCiudadanos.png (3 KB)

Pel que fa a Catalunya, ara arriba una Proposta de Resolució a la Mesa del Parlament de Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari de Ciudadanos, en què es demana que en la propera reunió de la Comissió d'Ensenyament es debati i s'insti el Govern a implementar als currículums educatius una tercera hora d'Educació Física, i així mateix a programar els recursos logístics i humans necessaris amb aquesta finalitat, amb l'assignació pressupostària corresponent.

Des del COPLEFC cal esperar que aquesta proposta fructifiqui.


Educació, nou paradigma

D'altra banda, s'ha de tenir en compte que el món de l'educació està vivint una profunda reflexió amb vistes a la necessària adaptació social que suposa l'aprenentatge al segle XXI. Per això, més enllà de la reivindicació específica de l'augment de les hores lectives d'Educació Física a Secundària, el COPLEFC ha estat treballant des de la seva Comissió d'Educació sobre quin ha de ser el paper de l'especialista d'Educació Física en la nova escola del segle XXI. Un projecte que actualment està en fase de diàlegs amb experts de tot el territori a fi d'incorporar-hi totes les aportacions possibles abans de ser difós d'una manera pública i general.