Agenda - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Agenda institucional

CONVOCATÒRIA EAC/S07/2020 – Intercanvis i mobilitat en l'esport

18/05/2020 - Subvenció - Generalitat de Catalunya Consell Català de l'Esport

Gestió i Economia de l'Esport Catalunya

Objectiu

La convocatòria va dirigida contribuir als esforços de les organitzacions esportives mitjançant el suport a la mobilitat d'aprenentatge del seu personal. Els intercanvis de persones, idees i bones pràctiques poden ser beneficiosos per als individus, per a les seves organitzacions i per a l'esport i la societat en general.  L'objectiu general d'aquesta acció és donar l'oportunitat al personal de les organitzacions esportives (l'entorn dels esportistes) de millorar les seves competències i qualificacions i adquirir noves capacitats a través de la mobilitat educativa, passant una temporada en un altre país (dins o fora de la UE). S'ha d'entendre la mobilitat educativa com una inversió en capital humà i una contribució a la creació de capacitats de diverses organitzacions esportives. L'objectiu específic d'aquesta acció és fomentar la mobilitat educativa i els intercanvis, i al temps promoure la dimensió internacional de l'esport.

Activitats

Les entitats sol·licitants han de proposar accions que promoguin la mobilitat dels entrenadors/res o monitors/res i altre personal de les organitzacions esportives (inclosos els voluntaris), especialment a través del intercanvis d'entrenadors/res o monitors/res, col·locacions temporals, períodes de formació o d'estudis, aprenentatge per observació, ...

Període d'execució de les activitats: del 1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2022

Pressupost i imports de les subvencions

El pressupost total destinat al cofinançament de projectes s'estima en 1.400.000€ (import màxim 200.000€). La subvenció de la UE es limita a un percentatge màxim de cofinançament corresponent a el 80% dels costos admissibles.

Núm. de projectes previstos de seleccionar aproximadament

7 projectes, aproximadament.

Termini per presentar propostes

11/06/2020 i enllaç

 


image002.png (337 KB)