Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Tarragona fa COPLEFC

26/06/2019

Tarragona

La trobada col·legial és un exercici per crear xarxa i conscienciació a favor de la tasca comuna de la professió

La descentralització del Col·legi és un fet des de fa tres anys. Sens dubte,  hi ha ajudat la trobada col·legial que s'ha imposat cada any a Tarragona, com també a les altres delegacions. I és una bona demostració de la voluntat de promoure punts de confluència, interconnexió i col·laboració entre els assistents, així com de coneixement de la realitat diversa dels companys i de promoció de la conscienciació col·legial, però des de la proximitat. D'altra banda, l'esforç de la Junta es veu recompensat amb un retorn informatiu i de percepció del batec als territoris.

Ahir, 25 de juny, el magnífic Pavelló Olímpic de Reus va acollir Carmen Ercilla (col. 20263) com a vicepresidenta, Alèxia Pérez (col. 10230) com a gerent i Marc Roset (col. 57976) com a tècnic del COPLEFC, que van ser presentats per Sergio Lou (col. 10844) com a delegat territorial a Tarragona, el qual va remarcar la voluntat de descentralitzar també la Delegació. Lou va recordar que “aquest va ser el motiu de fer l'Assemblea General a Valls ara fa dos anys i ara aquesta trobada a Reus”, és a dir, no circumscriure's només a Tarragona.

Per començar l'acte es va fer el reconeixement a Francisco José Bretón (col. 5808), pels seus 25 anys d'antiguitat com a col·legiat. Posteriorment va rebre la insígnia corresponent Jaume Garrabé (col. 5770).

Tot seguit van prendre la paraula Alèxia Pérez, que en primer lloc va agrair explícitament a la Junta la seva dedicació a benefici de tot el col·lectiu de professionals, i va començar un resum de la Memòria d'activitats de l'any 2018, en què va destacar el volum de col·legiació que està vivint el COPLEFC. Tot seguit, Marc Roset va presentar les xifres del DEFC, en què va destacar les dades del Tarragonès quant a nombre de participants respecte del conjunt de Catalunya, i en aquest apartat va voler destacar la feina feta des de la Delegació, tant de Sergio Lou com de Jordi Abella (col. 9752), així com els beneficis que comporta trobar aliats, com ho ha estat la Universitat Rovira i Virgili ja fa dos anys.

Novament va prendre la paraula Alèxia Pérez, però per posar la mirada cap endavant, és a dir, objectius i projectes d'aquest 2019, tot englobat en una idea bàsica de defensa de la professió. Va parlar de la feina que es fa de denúncies professionals, com també va posar en coneixement dels assistents la importància i el posicionament del Col·legi en la nova Llei de l'esport que probablement a la tardor iniciarà els tràmits parlamentaris. Altres qüestions que igualment van ser comentades van ser el desig del COPLEFC d'aturar la proliferació d'exempcions de l'assignatura d'Educació Física, i es va fer esment de la qüestió més immediata com és la suposada manca de socorristes. Els col·legiats van seguir amb interès la presentació d'altres projectes, com ara el COPLEFC Aula quant a formació continuada innovadora, el COPLEFC Emprèn, de suport a l'emprenedoria, així com la tasca des de les comissions d'experts, en el cas de la Medi Natural amb la difusió d'un manual de bones pràctiques o l'impuls de campanyes com “La salut s'entrena” i un proper projecte vinculat amb els centres d'assistència sanitària (CAP).

Tota aquesta informació va generar un debat sobre el percentatge de col·legiació respecte dels nous col·legiats, així com la idea d'una certa obligació imperativa de col·legiació, que podria suposar un caràcter d'autoprotecció, no perseguir una finalitat sancionadora; en opinió d'algun assistent, la finalitat seria disposar d'una professió al més reconeguda socialment i jurídicament.

Carmen Ercilla, que també va anar compartint i matisant algunes de les qüestions plantejades, com la diversitat de sortides que complica una regulació simplificada, o la realitat de l'àmbit públic, en què no es necessita estar col·legiat per exercir-hi. Va recordar que malgrat un règim sancionador, no hi ha cos d'inspecció que ho vetlli. Així mateix, va voler agrair en nom de la Junta la presència dels assistents i va posar en relleu l'esforç de comunicació que s'està fent, raó per la qual va demanar, com a contrapartida, la implicació del col·lectiu en la difusió de la realitat des de Tarragona, en aquest cas. Carmen Ercilla va dir i va demanar a tots la necessitat de ser COPLEFC. Va recordar que tots formem el Col·legi, i per això va sintetitzar-ho amb una consigna o lema: “Sigueu COPLEFC!”, per posar punt final a la seva intervenció.

L'acte va acabar amb el vídeo produït per resumir l'activitat del COPLEFC el 2018, abans d'una estona de conversa distesa entre tots els participants.
(19-06-25)TrobadaCollegial-102.JPG (350 KB) (19-06-25)TrobadaCollegial-125.JPG (346 KB)
(19-06-25)TrobadaCollegial-99.JPG (340 KB) (19-06-25)TrobadaCollegial-118.JPG (306 KB)