Assemblea General i reptes futurs
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Assemblea General i reptes futurs

16/07/2020

Catalunya

El 15 de juliol, finalment, va tenir lloc la reunió de l'Assemblea General del Col·legi, enguany de caràcter virtual

La pandèmia, l'estat d'alarma i el confinament van impedir l'Assemblea corresponent en la data prevista (18 de març), cita col·legial que no ha estat possible fins que ha arribat l'etapa de represa. Així finalment ahir, 15 de juliol, es va poder dur a terme, però  en un nou format no assajat mai, el de la trobada virtual, una eina que durant aquest segon trimestre de l'any ha estat molt practicada i seguida per la col·legiació. Una altra de les raons que posen en context l'Assemblea General d'enguany és la consideració del calendari, ja que el mes de juliol és una època de plenes vacances escolars, a més a més d'evitar amb aquest sistema la confluència social i d'aquesta manera qualsevol risc (que com més va més preocupa, tal com es demostra amb les darreres informacions).

En l'obertura de l'acte, Pere Manuel (col. 8750) com a president, va fer esment de la pandèmia, "que ha trencat moltes coses, i també alguns companys que ens han deixat", per als quals es va fer un minut de silenci de pantalla profundament respectuós. Tot seguit, Pere Manuel va aprofitar per indicar les grans pinzellades del que ha suposat la COVID-19 especialment durant el segon trimestre: una afectació directa al món educatiu, del sector del fitnes i empresarial amb incidència directa en molts professionals, que s'han trobat amb els ERTO o l'atur, i amb l'augment de l'intrusisme, ja que s'han produït pràctiques digitals d'activitat física no dirigides per professionals.

Del costat positiu, però, el president va valorar que la crisi del coronavirus "ha suposat fer créixer el sentiment de Col·legi", perquè "s'ha mantingut en tot moment el servei als professionals, amb la màxima disponibilitat, connexió i mitjançant l'aprofitament de canals no habituals, com són les trobades digitals". En una molt bona comunió entre Junta Directiva, equip de gestió i, també, la nombrosa participació i interès de les i els col·legiats i de les i els associats. En resum, "s'ha demostrat que el Col·legi estava preparat per afrontar aquesta situació inesperada, i, a més, hem fet de la crisi una oportunitat per continuar endavant més forts". Com a exemple, una de les mesures concretes més ben valorades va ser l'ajornament de quotes que es va decidir, per alleujar l'impacte econòmic davant la incertesa inicial.

Tot seguit, la secretària del Col·legi, Beth Boloix (col. 4356), que va dirigir el desenvolupament de l'acte, va incorporar un element innovador en el funcionament, d'acord amb la virtualitat de la reunió, consistent en la possibilitat d'aprovació per assentiment de les qüestions preceptives presentades a l'Assemblea General. I precisament mitjançant aquest sistema van quedar aprovades l'acta de la reunió del 2019, com també la Memòria d'activitats del 2019, després de la presentació que en va fer Alèxia Pérez (col. 10230) com a gerent. Igualment per assentiment es van aprovar els comptes, que va exposar Òscar Durán (col. 8423) en qualitat de tresorer del Col·legi; uns comptes avalats sense formular-hi cap excepció per l'auditoria Faura-Casas, tot considerant que "reflecteixen fidelment els estats financers sense errades significatives". El tresorer va insistir que el Col·legi és una entitat plenament sanejada. Més endavant, també es van aprovar les quotes col·legials i d'associats del 2020, que es mantenen sense variació respecte de les de l'any 2019. I, en aquest mateix capítol econòmic, va quedar aprovat per assentiment el pressupost del 2020, valorat com "un pressupost valent, de creixement, amb inversió per fer més visible el COPLEFC i de servei al col·lectiu".

El 2019 va ser un any ple d'activitat

El COPLEFC va tancar l'any amb 5.279 col·legiats i col·legiades, ara ja amb la denominació oficial d'educadors físics esportius (EFE), amb membres de tots els set centres universitaris que imparteixen el Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFiE) a Catalunya, i amb una distribució del 32-68% entre dones i homes. Així mateix, en data 31/12/2019 hi havia 96 associats i associades. Aquestes xifres el va situar i mantenir com el col·legi autonòmic més gran de tot l'Estat, amb el 35% dels professionals, i més que duplicant el Col·legi de Madrid. Un altre tret del COPLEFC és que està plenament descentralitzat, mitjançant les delegacions, cadascuna amb activitat pròpia. I que aposta per l'autogestió del conjunt de col·legiats i d'associats en la seva relació amb el Col·legi.

La Borsa de Treball del COPLEFC és la més important del sector, i el 2019 va aplegar prop de 1.000 ofertes laborals. El Col·legi ofereix una formació innovadora, vehiculada com a COPLEFC Aula, amb la participació docent i virtual de col·legiats, i amb el suport al coneixement continuat dels col·lectiu amb ajuts i descomptes en formació especialment a les facultats universitàries entre altres centres, i igualment és impulsor de l'excel·lència i de la recerca amb ajuts a tesis doctorals i el reconeixement als treballs de final de grau i dels millors expedients acadèmics de cada universitat.

També es va treballar en diverses comissions, per canalitzar les aportacions d'experts en cadascun dels subsectors fonamentals de la professió, com són: educació, activitat física i salut, activitat física i turisme actiu al medi natural, gestió i economia de l'esport, i esport i rendiment.

Així mateix, el 2019 va ser un any marcat per l'impuls a la Llei de l'esport i l'activitat física. En aquesta matèria, el Col·legi ha trobat el ressò de nombrosos actors del sector esportiu que va conduir a la creació de la Plataforma Esport Som Tots, per superar una visió limitada únicament en l'esport federatiu i de competició.

I la defensa de la professió s'exerceix en diverses direccions, com ara la plataforma de recopilació de denúncies professionals, que, una vegada estudiades, són traslladades a la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física (SGEAF), que és qui hi té capacitat inspectora i sancionadora, si s'escau. Un altre exemple clar ha estat la capacitat de passar de la denúncia a la col·laboració amb Gestmusic per trobar un professional responsable de l'activitat física dels concursants del programa Operación Triunfo, amb la incorporació en la darrera edició de Cesc Escolà (col. 62560).

El COPLEFC no oblida de fer-se visible a la societat, ja que la ciutadania ha de reconèixer en el Col·legi el garant d'uns serveis professionals de qualitat. En aquesta línia, a més de campanyes directes de comunicació als usuaris de centres de fitnes, va tenir un ampli ressò el 2019, amb un caràcter creixent cada any, el Dia de l'Educació Física al Carrer (DEFC).

Tot plegat va quedar reforçat en la trobada virtual, amb les paraules Ferran Núñez (col. 9018), de la consultoria Beonchange, que va recordar que el Pla Estratègic del COPLEFC 2016-2019, va assolir un 83% d'execució.

El 2020 també serà ple de reptes

Només amb voluntat de donar alguna mostra dels projectes que configuren els objectius  i els continguts que s'estan treballant aquest any 2020, van tenir la paraula el Dr. Javier Peña (col. 9840), que amb la UVic està duent a terme una recerca sobre lesions amb els esportistes joves; el Dr. Albert Batalla (col. 4600), impulsor del projecte de l'especialista en Educació Física al segle XXI en l'àmbit escolar; el company Òscar García (col. 7781), que treballa en el Segell Q de qualitat amb diverses modalitats (centres, serveis...) com a paradigma de gestió; el Dr. Sebastià Mas (col. 12201), que va reportar sobre el funcionament del programa europeu EUPAP-Cat desenvolupat a la comarca de les Garrigues, en què els EFE han participat en l'àmbit sanitari, juntament amb metges i infermeres, i, finalment, Dani Martínez (col. 56246) va posar en relleu la tasca comunicativa amb "La salut s'entrena", "El Coplefc activa Catalunya" i, ja amb vista a aquest segon semestre del 2020, "I tu amb qui t'entrenes?", que de ben segur suposarà un pas endavant en la presència als mitjans.

Cloenda

La part més festiva no va faltar a la trobada digital de la reunió de l'Assemblea General, com ja és tradicional, per bé que va ser testimonial: amb l'esment dels diversos premis del Concurs Fotogràfic 2019, els reconeixements dels millors expedients, dels millors TFG i l'ajut a la tesi doctoral de la nova Dra. Clara Teixidor (col. 55376), a més del lliurament (prèviament tramès per correu postal) de la insígnia als companys amb vint-i-cinc anys de col·legiació, així com als vint jubilats que es van produir el 2019.

Amb les darreres paraules de cloenda, Pere Manuel, va fer referència a una reunió de l'Assemblea General que queda per a la història, peculiar, i va recomanar a tots els assistents que "sigueu corretja de transmissió i feu publicitat de tot el que fa el Col·legi, perquè la Junta només gestiona, però tots els col·legiats som el Col·legi". Igualment, va agrair la presència cadascú de casa, i es va ratificar en la voluntat que "continuarem treballant per aquesta gran professió". Mots amb que es va donar per acabada la reunió de l'Assemblea General.

COPLEFC.-Assemblea-2020-Anuncio.jpg (80 KB)