Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Aprovada i publicada la Llei de l'esport espanyola

31/12/2022

Catalunya

El COPLEFC en valora positivament "la reserva d'activitat de la professió titulada i col·legiada" per als EFE

El ple del Congrés va aprovar el 22 de desembre la nova Llei de l'esport espanyola, que segons el CSD "actualitza i adapta el marc jurídic actual a la nova realitat esportiva existent al nostre país, més complexa, desenvolupada i professionalitzada". La Llei ja va ser publicada al BOE (Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l'Esport) i ha entrat en vigor. Amb una primera i succinta valoració sobre la Llei, el president del COPLEFC, Pere Manuel Gutiérrez (col. 8750), en destaca la disposició final sisena, summament important per al col·lectiu professional, ja que "amb un sol paràgraf ens canvia el nostre escenari plenament", així com "també es dona el vistiplau definitiu sobre la denominació", que serà la d'educadors físics esportius (EFE). Igualment, des del Consejo COLEF es vol posar en relleu que aquesta és la primera Llei de l'esport espanyola, de les tres que s'han promulgat en democràcia, que fa una referència expressa i explícita a la professió titulada i col·legiada del sector esportiu.

Per la rellevància i el significat d'aquesta disposició per al col·lectiu, la transcrivim tot seguit:

"El Govern presentarà a les Corts Generals, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, un Projecte de llei que regularà l'exercici de les professions de l'esport, tot establint, entre les seves competències, i sempre respectant aquelles que són pròpies de les comunitats autònomes, els drets i les obligacions dels professionals i els requisits per al desenvolupament d'aquelles [professions].
Aquest Projecte de llei determinarà la reserva d'activitat de la professió titulada i col·legiada dels llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Professió la nova denominació de la qual serà la d'educadores i educadors físics esportius i a la qual s'accedirà mitjançant el grau universitari en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, les llicenciatures en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o titulació homologada. Així mateix, establirà la nova denominació dels col·legis oficials com a col·legis oficials d'educadores i educadors físics esportius i del Consejo General de Colegios Oficiales de la Educación Física y Deportiva, respectivament".


Cal informar que el Consejo COLEF ha estat un dels actors que han participat, debatut i col·laborat amb els agents responsables de la nova norma, com han estat el Consejo Superior de Deportes, que ha recollit en tot el procés d'elaboració les aportacions dels diversos ministeris, de les comunitats autònomes i dels grups parlamentaris, a més d'altres agents públics i privats de l'àmbit de l'activitat física i de l'esport.

La nova norma, com destaquen des del CSD, es basa en una sèrie de pilars i característiques amb què es dona resposta a la renovació normativa que portava anys clamant l'ecosistema esportiu per afrontar la nova realitat social, després de més de trenta anys de vigència de la Llei anterior. Entre altres novetats, reconeix l'activitat esportiva com un dret; elimina desigualtats per raó de sexe, gènere i discapacitat; impulsa la presència de la dona en l'àmbit de l'esport, i regula drets i deures de les i els esportistes. Cal esmentar igualment que s'hi incorporen mesures relacionades amb la protecció del medi ambient, la transició ecològica i la innovació digital.

El secretari d'Estat per a l'Esport, José Manuel Franco, destaca que la nova Llei "té en compte un esport molt més desenvolupat i professionalitzat".

Pots llegir un recull informatiu sobre la nova Llei de l'esport espanyola: enllaç.

Pots llegir el text publicat al BOE: enllaç.
CMD-Sport-LleiEsportespanyola.png (741 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.