activitat-fisica-i-salut-4 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La UVic-UCC i l'INEFC coordinen una guia de l'OMS

Anna Puig i Sebastià Mas coordinen una guia de l'OMS, amb experts de 12 països, per fomentar l'activitat física en pimes i mitjanes empreses

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i l'INEFC de Lleida han liderat l'elaboració d'aquesta guia mitjançant una transferència de coneixement a través del Workplace HEPA working group de l'OMS. Han format part de l'equip en la tasca de la coordinació: Dra. Anna Puig-Ribera (col. 8989), investigadora del Grup de Recerca en Esport i Activitat Física de la UVic-UCC, Dr. Sebastià Mas Alòs (col. 12201), investigador del Grup de Recerca de Moviment Humà de l'INEFC-UdL, així com també: Ilkka Väänänen, investigador de la LAB University of Applied Sciences, i Ine De Clerk, investigadora de l'Artevelnde University of Applied Sciences. També hi  han col·laborat Anna Codina-Nadal (col. 59182, investigadora GREAF UVic-UCC), i Dr. Sergi Matas Garcia (col. 10586), Dra. Estela Farías Torbidoni (col. 12809) i Dr. Víctor Dorado Martínez (col. 57990), tots tres membres investigadors de l'INEFC Lleida. Igualment, hi han participat persones expertes de Xipre, Dinamarca, Anglaterra, França, Jamaica, els Països Baixos, Portugal, Escòcia, Espanya, Suècia i Suïssa, i d'universitats de Finlàndia i Bèlgica.

El context
Cada any es produeixen a Europa unes 10.000 morts a conseqüència d'una activitat física insuficient i una de les causes són els entorns laborals sedentaris. Passar massa temps assegut és un factor de risc per a la salut que es relaciona amb malalties del cor, càncer, diabetis tipus 2 i altres malalties no transmissibles. Partint d'aquesta evidència, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) acaba de publicar la guia Promotion of health-enhancing physical activity in small- to medium-sized enterprises, amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i el benestar de les persones als seus entorns laborals, especialment a les petites i mitjanes empreses.

Atès que el 99% de les empreses de la UE són pimes i que sovint passen per alt les polítiques i les iniciatives de promoció de la salut entre els seus treballadors, aquesta guia ofereix diverses recomanacions basant-se precisament en la flexibilitat organitzativa de les pimes. El document, promogut per l'Oficina de la Regió Europea de l'OMS, conté estratègies pràctiques i creatives que les petites i mitjanes empreses poden integrar fàcilment a les seves rutines diàries per crear un entorn més saludable per als seus treballadors. Aquestes estratègies passen, per exemple, per organitzar trobades a peu, fomentar l'ús de les escales o promoure la utilització de la bicicleta en els desplaçaments dels empleats.

El document recull una setantena d'iniciatives reals i presenta deu propostes pràctiques, com ara l'ús de les escales o la promoció de desplaçaments a peu


Una setantena d'iniciatives i deu propostes pràctiques
La guia Promotion of health-enhancing physical activity in small- to medium-sized enterprises recull una setantena d'iniciatives reals classificades en cinc grans grups. El primer grup està relacionat amb el fet de tenir una vida, un lloc de treball i uns desplaçaments fins a la feina actius. Aquí es van identificar 11 iniciatives que anaven des de fomentar uns horaris de treball flexibles fins a organitzar esdeveniments esportius i competicions a l'empresa. El segon grup d'iniciatives estan vinculades amb l'exercici programat, l'entrenament físic i els serveis d'atenció mèdica. En aquest cas es van recollir 26 propostes reals, que incloïen des de fer exercicis de meditació o relaxació fins a fer avaluacions ergonòmiques i posturals dels treballadors.

Al tercer grup es van recopilar 8 iniciatives relacionades amb l'organització i el lideratge, que abastaven des de facilitar vals als empleats per inscriure's al gimnàs fins a proporcionar un sistema de salut preventiva o crear polítiques per animar els treballadors a ser físicament més actius. Un quart grup d'iniciatives són les que feien referència a la comunicació i difusió. Se'n van identificar 11, entre les quals hi havia l'organització de conferències, seminaris o exposicions, l'ús de xarxes socials, l'ús de canals de comunicació interna, etc. Finalment, en un cinquè grup es van aplegar 12 iniciatives vinculades amb els subministres i els locals de les pimes, que anaven des d'oferir aparcaments de bicicletes fins a habilitar espais oberts al centre de treball on els treballadors puguin practicar esports.

Amb tot, i per facilitar la implementació de les recomanacions de la guia, a la part final del document es presenta una llista amb les deu intervencions principals que l'evidència indica que són més pràctiques i factibles de dur a terme. Aquestes deu propostes són: una campanya d'ús de la bicicleta que pugui incloure competicions; reunions i trobades actives que es puguin fer caminant; oferir informació als empleats per diferents canals de comunicació sobre les beneficis de l'activitat física; una campanya per animar el personal a fer caminades curtes però diàries; oferir un servei de fisioteràpia; organitzar sessions diàries i breus d'escalfament; oferir suport i estratègies de canvi personalitzades; promoure l'ús de les escales al lloc de treball; preparar un pla d'activitats físiques amb diferents nivells de dificultat; i fomentar l'organització de competicions esportives a l'empresa.

El mètode
"L'objectiu de la guia és promoure l'activitat física als entorns laborals, de manera que acabi repercutint en una millora del benestar dels treballadors i en una reducció de l'estrès, però també en una major satisfacció amb el propi lloc de treball, de manera que es redueixi l'absentisme i es millori la productivitat", explica Anna Puig Ribera. La guia s'ha elaborat a partir d'una cerca inicial en l'àmbit europeu d'iniciatives reals de promoció de l'activitat física al lloc de treball. Se'n van identificar 713, de les quals es va fer una descripció detallada del mètode utilitzat i es va crear una base de dades amb les característiques dels llocs de treball. Totes les iniciatives d'activitat física es van classificar en 12 àrees i 20 subàrees. La metodologia ha generat l'article científic que s'indica tot seguit (consultable com a open access que és):

Väänänen I, Mas-Alòs S, Vandaele F, Codina-Nadal A, Matas S, Aumatell E, De Clerk I, Puig-Ribera A. Workplace physical activity practices in real life: a scoping review of grey literature for small- and medium-sized enterprises. Eur J Public Health. 2022 Aug 26;32(Suppl 1):i22-i27. doi: 10.1093/eurpub/ckac083. PMID: 36031820; PMCID: PMC9421405.

La segona part del projecte va consistir en la realització d'enquestes per poder discernir quines iniciatives eren més viables. Es van avaluar un total de 390 propostes, un 17% de les quals es van considerar no viables.

La guia es pot consultar al web de l'OMS: enllaç.

{{galeria}}
© fotografies: UVic-UCC

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.