Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Igualtat de gènere en joc

L'INEFC Centre de Barcelona i el COPLEFC col·laboren en la guia de bones pràctiques de gènere en els estudis de la família de CAFiE

Ahir, 28 de juny, es va presentar La igualtat en joc. Guia de bones pràctiques de gènere en els estudis de la família de CAFE, elaborada per Susanna Soler, Pedrona Serra  i Anna Vilanova, membres del grup de recerca GISEAFE de l'INEFC (i col·legiades 10815, 53642 i 12570, respectivament), en el marc del taller internacional Dones i Esport que va tenir lloc a l'INEFC. La guia és el fruit de la col·laboració entre les dues institucions, que tenen la voluntat d'incidir en la igualtat de gènere en totes les manifestacions de l'activitat física i l'esport, començant per la formació, com a agents divulgadors d'aquesta concepció igualitària.

Col·laboradors

La iniciativa ha estat materialitzada per Editorial INDE, i tal com destaquen les autores a la introducció, s'ha elaborat en el marc del projecte d'investigació La igualtat en joc: la (no) presència de les dones i la perspectiva de gènere en els estudis de la família de l'Activitat Física i de l'Esport, que va rebre finançament del Ministeri d'Economia i Competitivitat mitjançant el Programa Nacional de Projectes d'Investigació Fonamental R+D+i 2012 (DEP2012-31275), i amb el suport del programa de beques predoctorals PINEFC (2012) i del COPLEFC, i més concretament té el vistiplau de la Comissió d'Experts d'Educació del Col·legi.

El contingut

La guia s'estructura en tres eixos: 1) imatge dels estudis, 2) estratègies organitzatives als centres i 3) professorat dels diversos nivells d'estudis. Els objectius que es persegueixen són diversos: sensibilitzar les persones implicades en la formació, generar una nova imatge social dels centres formatius, impulsar noves estratègies organitzatives i de promoció de la igualtat de gènere, així com fomentar eines per al professorat per fer-la efectiva i fomentar una orientació acadèmica i professional no sexista.

Després d'una introducció en què es defineix el significat de la perspectiva de gènere, es fa un repàs succint del marc legal aplicable i s'exposa quina és la situació actual, a cada  eix es determinen una sèrie d'accions i es mostren diversos exemples i recursos per avançar en el camí de fer efectiva la igualtat de gènere als centres formatius vinculats amb les ciències de l'activitat física i de l'esport.

Com a cloenda, una sèrie d'indicadors faciliten l'observació de la possible existència de segregació del gènere femení, tant pel que fa a l'organització, com a les matèries docents i en l'àmbit de la recerca.

El material està disponible imprès, però també en format digital, tant en versió catalana com castellana. 

La perspectiva de gènere al COPLEFC

El Col·legi és un clar defensor de la igualtat de gènere en l'àmbit professional i vol esdevenir un agent social compromès en la normalització de la igualtat d'oportunitats per a les dones. Per aquesta raó el COPLEFC participa activament en la Comissió de Dones i d'Igualtat de la Intercol·legial de Col·legis Professionals, creada recentment, i des de fa un parell d'anys se suma activament el dia 8 de març en activitats públiques amb motiu del Dia Internacional de la Dona per tot el territori català. Així mateix s'ha adherit a diversos manifestos, com el Manifest de defensa i igualat de gènere a l'esport, impulsat des de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, o el de Veus que no veus del Consell Català de l'Esport.