Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 56 Next Page
Page Background

Primavera 2016 Any XVI

Núm. 32

Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya

www.coplefc.cat

Superació,

de Miquel Berga Martínez (55881). XVII Concurs Fotogrà c del COPLEFC

ENTREVISTA A...

Francesc Reig,

el quart president

EDUCACIÓ

Autisme i Educació Física,

per

Agustí Castillo

RECERCA

Training Wall

s’activa a la paret

Eleccions a la Junta:

Pere Manuel, nou president

Posicionament del COPLEFC

sobre la Llei 7/2015

Externalia,

l’ajuda a la

gestió des de fora

La recerca des de

Blanquerna-URL

Jaume Massons,

per tot

el món amb l’activitat física