COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA

El COPLEF de Catalunya, per mitjà de l'Associació Intercol·legial, té un acord de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb el que tots els col·legiats teniu els següents avantatges:

  • Descompte especial en les seves accions formatives

Haureu d'acreditar-vos com a col·legiats del COPLEFC amb el vostre carnet col·legial. 

COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA
Rocafort, 129
08015 Barcelona
T. 932.478.650 - Fax 932.478.654
copc.b@copc.cat
www.copc.org

(07/10/2014)