LA INTERCOL·LEGIAL

L'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya és una entitat que agrupa més de 100 Col·legis Professionals catalans, amb més de 200.000 col·legiats de diferents sectors professionals.

Es va constituir com Associació el dia 28 d'abril de 2011. L'Associació neix per reforçar la presència sociial dels Col·legis Professionals impulsar projectes d'interès comú, actuar com a interlocutor amb les Administracions i estudiar qüestions que afectin al col·lectiu de manera transversal.

Rel d'aquesta cosntituació els col·lelgiats del COPLEFC podem gaudir d'avantatges fruit de les relacions amb d'latres col·legis.

(02/04/2013)