UNIVERSITAT DE GIRONA - EUSES

alt

MÀSTERS EUSES 2016/2017

5% descompte col·legiats

alt

 

Amb aquest màster es pretén donar una formació específica per a l'exerciciprofessional en l'àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació per lesions específiques, valoració i control del procés de readaptació. Tot i no ser un objectiu central del màster, els coneixements adquirits es poden aplicar a la readaptaciólaboral. Més informació, clica aquí.

(18/07/2016)