Poden col·legiar-se al COPLEFC:


  • Llicenciats en Educació Física.
  • Llicenciats en Ciències de l'Activitat Fí­sica i de l'Esport.
  • Graduats en Ciències de l'Activitat Fí­sica i de l'Esport.
  • Tí­tol homologat pel Ministerio de Educación y Ciencia de l'Estat espanyol.
  • Títol equivalència a titulació i a nivel acadèmic universitari oficial pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
  • Certificat de reconeixement de títols obtinguts a la UE per a l'exercici de professions en aplicació de la Directiva 2005/36/CE (a professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, professor d'Ensenyaments Esportius i Formació Professional).