Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

COPLEFC i UFEC, diferents interpretacions de l'esport català

Davant la ILP impulsada per la UFEC i la futura Llei de l'esport i l'activitat física

El dia 5 de desembre el COPLEFC va fer públic un manifest contrari a la ILP que impulsa la UFEC, per una sèrie de raons que s'hi exposaven. Posteriorment, la UFEC va traslladar als mitjans de comunicació i, per carta, a les federacions i al mateix president Pere Manuel, la seva opinió sobre el document i intentant donar-hi "aclariments" per evitar "errors de transcendència". Finalment, Gerard Esteva, president actual de la UFEC, oferia al Col·legi espais d'entesa en el marc de l'acord amb la Secretaria General i amb la UFEC directament.

Des del COPLEFC també es considera que hi ha motius de col·laboració i entesa amb la UFEC, tal com va traslladar Pere Manuel a Gerard Esteva personalment en una trobada recent. Així com la consideració que qui realment ha de liderar el procés per disposar del projecte per a una nova Llei de l'esport ha de ser el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras. 

Amb tot, cal insistir que la UFEC, com és ben legítim, té una concepció de l'esport des del vessant federatiu. I que el COPLEFC, com és igualment legítim, tenim una concepció de l'esport i l'activitat física des del vessant de servei professional a la ciutadania. Per tant, són interpretacions que en molts casos coincideixen, o que poden coincidir (si es fa un esforç d'acord i entesa) i que en alguns casos són simplement diferents. Ara bé, és important que totes dues institucions se sotmetin al lideratge de la Secretaria General de l'Esport, que té la responsabilitat de presentar un projecte de nova Llei de l'esport i l'activitat física. I que totes dues institucions, UFEC i COPLEFC, col·laborin en tot allò que sigui possible, que no és poc.

Sens dubte, el repte per a l'esport català l'any 2019 és disposar d'una nova Llei de l'esport i l'activitat física, liderada des del Govern, i resultat de les aportacions fetes per tots els agents sector. Dotem-nos, doncs, d'una nova Llei moderna i que respongui a les necessitats de la ciutadania.

Aquesta voluntat ens fa mantenir-nos en la voluntat de demanar la retirada de la ILP i la proposta de creació d'una comissió de treball amb els diversos agents del sector per elaborar el projecte de la nova Llei de l'esport i de l'activitat física promoguda pel Govern de la Generalitat (podeu donar-hi suport aquí).

COPLEFC-ILP ESPORT-01.png (56 KB)