Poden associar-se al COPLEFC:


 • Diplomat/ada en mestre/a especialista en Educació Física
 • Graduat/ada en Educació Primària amb la menció en Educació Física.
 • Tècnic/a de Grau Superior en Animació d'Activitats Físiques i/o Esportives.
 • Tècnic/a de Grau Mitjà en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el medi natural.
 • Certificat de primer/segon/tercer nivell o de cicle inicial de grau mitjà/grau superior dels ensenyaments d’esports en la modalitat de:
 •   - Atletisme
 •   - Basquetbol
 •   - Busseig esportiu
 •   - Esgrima
 •   - Espeleologia
 •   - Esports de combat
 •   - Esports d’hivern
 •   - Esports de muntanya i escalada
 •   - Esport de vela
 •   - Esport en període transitori
 •   - Esports eqüestres
 •   - Futbol i futbol sala
 •   - Handbol
 •   - Piragüisme
 •   - Salvament i Socorrisme
 • Certificat de professionalitat relacionat amb l'activitat que es desenvolupa emès pel departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'ocupació o per l'òrgan competent en la matèria de cada comunitat autònoma.*
 • Certificat de qualificació professional relacionada amb l'activitat que es desenvolupa emès per l'Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) o per la comissió avaluadora de les convocatòries de les acreditacions de competències.*
 • Certificat de les competències suficients emès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (programa Qualifica't) d'acreditació professional relacionada amb l'activitat que es desenvolupa (s'admetrà transitòriament i mentre no se certifiqui la qualificació professional).*
 • *Cal indicar de quin certificat es tracta.