Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Recepta esportiva

Des del Consejo COLEF s'impulsa una campanya informativa per arribar a establir nivells de bones pràctiques d'exercici físic per a la salut

L'obtenció d'informació, fins al 9 de novembre d'enguany, dels professionals CAFiE que estiguin treballant o bé que hagin treballat en un centre sanitari (sigui hospital, centre de salut, clínica de fisioteràpia, clínica nutricional o d'altres) permetrà conèixer de manera objectiva la realitat del sector. Així mateix, per disposar del màxim d'informació possible, poden respondre-hi els col·lectius mèdic, d'infermeria, fisioteràpia, psicologia, nutrició, teràpia ocupacional, podologia i d'altres professions sanitàries involucrades. Amb aquest coneixement es podrà treballar en la incorporació de la figura de l'educador físic en aquests centres de l'àmbit sanitari o bé en la derivació de “pacients” a centres esportius, pilars bàsics de la coneguda com a “recepta esportiva”, clau de l'efectivitat de l'exercici físic en aquest sector.

Tota la informació recopilada serà tractada científicament per elaborar un estudi sobre l'estat actual de les pràctiques d'exercici físic per a la salut als centres sanitaris. L'anàlisi que s'elabori també permetrà determinar nivells de bones pràctiques en aquests centres i, així mateix, com a orientació per a programes futurs que es plantegin.

Des del punt de vista professional, facilitarà una base de dades amb arguments i evidències en la tasca de molts educadors físics esportius que ja treballen a l'àmbit sanitari en equips multidisciplinaris. I complementàriament, la campanya tindrà com a efecte positiu en el nostre col·lectiu, la millora de la situació professional dels educadors físics esportius en aquest àmbit.

La recollida d'informació s'efectua per internet accedint al lloc web del Consejo COLEF: aquí, d'acord amb dues modalitats de formularis, per a: (A) educadors físics en centres sanitaris i (B) programa de derivació de pacients a centres esportius.