Pere Manuel presidirà el COPLEFC 2020-2024
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Pere Manuel presidirà el COPLEFC 2020-2024

13/01/2020

Catalunya

La Junta Directiva que encapçalava Pere Manuel continuarà un nou mandat de quatre anys

Un cop acabat el termini d'al·legacions a les candidatures presentades a les eleccions convocades el 14 de novembre passat, i no havent-se'n presentat cap, els diversos candidats han quedat automàticament elegits en els càrrecs respectius. Cal recordar que segons els estatuts del Col·legi, aquestes eleccions afectaven els càrrecs següents: Presidència, Vicepresidència, Tresoreria, Secretaria i delegacions territorials.

Així doncs, integrada per dotze membres, la Junta Directiva actual està formada pels companys següents:

Pere Manuel (col. 8570), president

Carmen Ercilla (col. 20263), viceporesidenta

Òscar Durán (col. 8423), tresorer

Elisabeth Boloix (col. 4356), secretària

Maica Rubinat (col. 11593), vocal delegada de Girona

Josep Castarlenas (col. 5332), vocal delegat de Lleida

Sergio Lou (col. 10844), vocal delegat de Tarragona

Rafael Magrinyà (col.7918), vocal

Xavier Bayer (col. 11795), vocal

Jesús Martí (col. 56490), vocal

Clara Teixidor (col. 55376), vocal

Daniel Córdoba (col. 11591), vocal