Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La Delegació de Lleida, amb l'ACGEP i la gestió

Un nou esmorzar per conèixer la normativa sobre activitats d'oci i esport organitzades a l'estiu

El 14 de juny passat l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals (ACGEP), amb la qual el COPLEFC té un conveni de col·laboració, va convidar la Delegació del Col·legi a Lleida a assistir a la trobada esmorzar dedicat a la legislació aplicable sobre activitats d'oci i esport. Concretament, el Decret 276/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en els quals participin menors de 18 anys, és la norma legal que les regula, dintre de les quals també s'inclouen les de caràcter esportiu. Més concretament, afecta campaments de vacances, colònies, les estades o campus esportius o les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars que durin com a mínim 2 nits consecutives en el cas que hi hagi pernoctacions o que durin 4 dies o més consecutius sense comptar les interrupcions de cap de setmana.

LogoACGEP.jpg (8 KB)El ponent convidat va ser Joan Pérez Lluch, gestor esportiu del Club Natació Martorell i mànager de l'entitat SA Barcelona El Clot.

Després de la seva exposició, els assistents van plantejar, entre altres qüestions, quina ha de ser la relació de menors/monitor que s'han de complir, i, entre les obligacions més significatives, les referents a la documentació que s'ha de tenir en cas de requeriment de l'Administració sobre l'activitat: programa general de l'activitat (calendari, objectius, horaris i planificació); autorització i fitxa de salut signada pel pare, mare o tutor; llista ordenada amb noms, adreces i telèfons de contacte (tant de participants com de dirigents i responsables); targeta sanitària i/o mútua privada; còpia de les assegurances obligatòries; còpia de la notificació de l'activitat, i acreditació de la inscripció al ROPEC dels dirigents i responsables.