Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Jornada atapeïda

28/06/2018

Educació Barcelona

Avui s'han conjugat a Barcelona el taller La igualtat en joc i reunions amb el Consejo COLEF i el CCI

L'agenda d'aquest 28 de juny incloïa un dinar de treball entre la Comissió Permanent del Consejo COLEF, el Consell Català Interuniversitari de CAFiE i el COPLEFC, trobada que s'ha dut a terme a l'INEFC Centre de Barcelona. Al mateix centre universitari, després ha seguit l'inici del taller de dos dies de durada La igualtat en joc, en què Pere Manuel ha participat en la presentació d'obertura, juntament amb Gemma Vilaró, directora de l'Escola Catalana de l'Esport; Marta Carranza, comissionada per a l'Esport de l'Ajuntament de Barcelona (col. 57682), i Jordi Solà, director de l'INEFC (col. 8681), abans de donar pas a les professores Anna Vilanova (col. 12570), Susanna Soler (col. 10815) i Pedrona Serra (col. 12570), autores d'una guia de bones pràctiques de gènere en els estudis de la família de CAFiE. Posteriorment, ja a la seu del Col·legi, ha estat el torn d'una nova Junta de Govern, a la qual han estat convidats els membres de la Comissió Permanent del Consejo COLEF.
20180628-WA0006.jpg (103 KB)
En aquest dia tan atapeït d'activitat, al Consell Català Interuniversitari de CAFiE, presidit per Jordi Solà, director de l'INEFC (col. 8681),  hi ha hagut representants de tots els centres catalans: INEFC (Xavier Iglesias, Centre de Barcelona; Alfredo Joven, Centre de Lleida), URL-Blanquerna (Jaume Bantulà), UVIC (Eduard Comerma i Albert Juncà), EUSES (Adrià Martín, Campus de Salt; Xavier Nadal, Terres de l'Ebre) i Tecnocampus (Noemí Serra).

Per part del Consejo COLEF, han viatjat a Barcelona el seu president, Vicente Gambau, acompanyat d'altres càrrecs: Mónica Aznar, vicepresidenta, Sonia Herze, secretària; M. José Lagartos, interventora; Eduardo Segarra, assessor d'ordenació professional; Carlota Díez, coordinadora intercol·legial, i Javier Portela, director general.
20180628-WA0004.jpg (197 KB)La seva reunió ha estat, sens dubte, una bona oportunitat per donar-se a conèixer mútuament les necessitats i el possible recorregut que tinguin en l'àmbit estatal, per exemple, les feines del Grup de Treball d'Ordenació Professional (GTOP) existent en el si del Consejo COLEF, per determinar per llei les competències de la professió d'educador esportiu. Així mateix, ha permès posar al dia el conjunt dels centres universitaris catalans sobre la nova llei de l'esport espanyola que s'està gestant.

Complementàriament, la participació a la Junta de Govern ha suposat una nova avinentesa per compartir amb el Consejo COLEF el que és el batec de la vida col·legial de casa nostra.
20180628-WA0003.jpg (149 KB)