Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Igualada amb el DEFC 2019

27/03/2019

Educació Barcelona

Ahir es va fer la presentació institucional del DEFC a Igualada, Ciutat Europea de l'Esport

A un mes vista de la celebració del Dia de l'Educació Física al Carrer (DEFC) el 25 d'abril vinent, el Museu de la Pell de la capital de l'Anoia va acollir el president del COPLEFC, Pere Manuel, com a impulsor del DEFC, que va estar acompanyat per Aleix Gabarró, sub-director general d'Ordenació Curricular del Departament d'Educació, i Oriol Marcè, sub-director general d'Activitats Esportives i Infraestructures de la Secretaria General de l'Esport, a més de Marc Castells, alcalde d'Igualada en qualitat d'amfitrió.
PresentacioIgualada-20190326-08.jpg (250 KB)

En primer lloc, Pere Manuel va referir-se a l'oportunitat d'encaix que permet un acte com  el DEFC, en possibilitar al COPLEFC d'asseure's enmig del Govern en matèria d'Educació i d'Esport, perquè "l'Educació Física està al mig de tots dos àmbits". Com a segon aspecte, va recordar el desconeixement de la ciutadania i la societat en general del que es fa a l'assignatura d'Educació Física avui dia com a justificació per a la promoció de l'esdeveniment. També va posar en relleu el veritable significat de l'Educació Física, que va més enllà de l'esport i que ha de promoure hàbits saludables per a tota la vida. La qual cosa el va portar a demanar més hores per a l'assignatura i a reivindicar la tasca que es fa des del Col·legi en contra de les exempcions, perquè tot l'alumnat, futurs ciutadans, l'assumeixin.
PresentacioIgualada-20190326-10.jpg (350 KB)

L'acte va continuar amb la presentació dels reptes marcats aquest 2019 al DEFC 2019, com són un desplegament més gran al  territori, una més amplia col·laboració   d'entitats i administracions, la presentació de noves eines de difusió i, evidentment, un més elevat nombre de participants. Uns objectius que són a l'abast, tenint en compte algunes dades centrades en Catalunya després de la iniciativa inicial nascuda a la població asturiana de Laviana. El salt que ha viscut la mobilització és realment espectacular, des dels escassos 2.000 alumnes participants el 2016, als més de 15.000 que ja hi ha ara mateix inscrits, com també pel que fa a centres participants, que van ser 16 a la primera edició celebrada a casa nostra, mentre que fins al moment ja són més de 150 els que hi ha registrats. I el mateix es pot dir quant a territori, amb una trentena de comarques on es viurà el DEFC. Aquestes dades, sens dubte, creixeran més amb la participació de nous centres a la mateixa ciutat d'Igualada que encara poden sumar-se al DEFC.

Per la seva part, Aleix Gabarró, des del Departament d'Educació, va insistir en el significat de l'Educació Física com a matèria més enllà de l'esport, perquè comporta un conjunt de valors i posseeix una capacitat de transversalitat que cal aprofitar. Va mostrar-se favorable a un estudi de possibles adaptacions curriculars per assolir una més elevada presència de l'assignatura i va remarcar el potencial de l'Educació Física, perquè és un fet que "molts alumnes es queden a l'escola, després de l'horari, per fer educació física en alguna de les seves manifestacions". També va afirmar que "és un pal de paller educatiu".

En el torn d'Oriol Marcè, va recordar la seva doble presència a l'acte, en qualitat de sub-director general del Consell Català de l'Esport (CCE), però també com a membre col·legiat del COPLEFC. Va aprofitar per recordar les diverses actuacions que es duen a terme des de la Secretaria General de l'Esport i la voluntat efectiva de col·laboració amb el Departament d'Educació, dimensió que justifica del tot un esdeveniment com el DEFC. Va afirmar que "si es fa una bona Educació Física, tindrem uns alumnes actius, que seran en el futur uns ciutadans saludables". Finalment, no va voler perdre l'oportunitat de donar ple suport a la iniciativa del COPLEFC, d'acord amb el que ja recollia el 2n Congrés de l'Esport Català, on es proposava una hora diària d'Educació Física escolar, així com la promoció de les pauses actives a l'àmbit laboral.

Seguint l'ordre previst en la presentació, dos professors d'Igualada van llegir el manifest del DEFC, que és el text que es proposa com a cloenda de l'activitat que es durà a terme per tot el país, des de l'Alt Empordà al Montsià, i del Segrià i la Terra Alta a qualsevol comarca de la costa.

En darrer lloc, Marc Castells, alcalde d'Igualada, va destacar la força del professorat en general i també del d'Educació Física, als quals va atorgar el caràcter de referents per als alumnes posant-se ell mateix com a exemple respecte del professor que va tenir. I atesa aquesta capacitat, va considerar que "està bé que es facin actes com el DEFC, al carrer, perquè la societat ho vegi". Encara més contundent va ser en afirmar que "no hi ha societat sana sense esport". Respecte de la condició de Ciutat Europea de l'Esport 2019, l'alcalde va manifestar que "va més enllà d'organitzar-hi actes esportius, perquè del que es tracta és que sigui una línia troncal en la vida de la ciutat". Es va mostrar agraït a la tria del COPLEFC per a l'organització de l'acte central del DEFC a Igualada, i va expressar el seu suport a la iniciativa del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya perquè "volem que la nostra ciutadania pugui viure millor" i l'esport sens dubte hi ajuda.

Com a cloenda de l'acte, una foto de família amb els membres de la taula i dels participants a l'acte va ser el preludi d'un Dia de l'Educació Física al Carrer multitudinari i exitós.
PresentacioIgualada-20190326-57.jpg (335 KB)
D'esquerra a dreta: Rosa Plassa, regidora d'Esports d'Igualda; Aleix Gabarró, sub-director general d'Ordenació Curricular del Departament d'Educació; Marc Castells, alcalde d'Igualada i president de la Diputació de Barcelona; Pere Manuel, president del COPLEFC; Oriol Marcè, sub-director general d'Activitats Esportives i Infraestructures de l'SGE, i Carmen Ercilla, vicepresidenta del COPLEFC, tots amb la samarreta del DEFC que es facilitarà a tots els professors organitzadors i ajudants del DEFC.