Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC i la futura Llei de l'esport

04/12/2018

Catalunya

Reunió amb el secretari general de l'Esport per avançar en un nou text legal de referència

El divendres 30 de novembre va tenir lloc una nova reunió amb el secretari general de l'Esport, en aquesta ocasió al voltant del tema monogràfic de la futura Llei de l'esport i l'activitat física que està enllestint la Secretaria General de l'Esport i, per extensió, el Govern de Catalunya amb la participació dels principals actors de l'àmbit.
(18-11-30)ReunioSGE-Llei_Esport09.jpg (385 KB)
Cal recordar que aquesta futura Llei és el resultat d'una voluntat que es va expressar al Segon Congrés de l'Esport Català, l'any 2015, i que va continuar avançant gràcies al procés participatiu per al Pacte Nacional de l'Activitat Física i de l'Esport, signat solemnement al Palau de la Generalitat la tardor del 2017.

Tancant el cercle, doncs, al més aviat possible segons el calendari oportú l'any 2019, es podrà disposar d'un Projecte de llei per debatre'l al Parlament.

La posició del COPLEFC és que aquesta oportunitat no es pot deixar passar per alt, per la qual cosa ha treballat a fons el contingut, per mitjà de les diverses Comissions i altres col·legiats de reconeguda experiència.

Així, una de les conclusions de la trobada va ser que tot seguit es faria arribar a Gerard Figueras el dictamen jurídic elaborat a partir del contingut que s'ha difós des de la Secretaria General del projecte d'una nova Llei de l'esport i l'activitat física.

Catalunya sempre ha estat pionera en aquest àmbit, tant a l'hora de disposar de la primera Llei de l'esport a l'Estat, així com pel que fa a regulacions posteriors. I amb aquesta voluntat, posant al centre del nou marc legal la ciutadania, el COPLEFC va demanar al secretari de participar en la taula de treball creada específicament per elaborar el definitiu Avantprojecte que es redacti. Cal recordar que políticament la matèria d'esport ha gaudit històricament d'un gran consens, amb el suport de tots els grups parlamentaris.

Pel que fa a altres agents principals que ja han visitat Gerard Figueras per aconseguir aquesta feina de suma de voluntats hi ha la UFEC. Per la seva banda, la UCEC va comparèixer al Parlament en una sessió de la Comissió d'Afers Institucionals, on va exposar els seus punts vista, tal com també farà el COPLEFC, en aquest cas com la veu dels professionals.
(18-11-30)ReunioSGE-Llei_Esport04.jpg (280 KB)
No a la ILP de la UFEC

La reunió també va servir per mostrar el posicionament del Col·legi respecte de la iniciativa legislativa popular en marxa formulada des de la UFEC, que tal com considera Pere Manuel, constitueix un veritable despropòsit si té com a finalitat acabar plantejant un text alternatiu al que vol presentar l'SGE, i que no gaudeix del consens dels agents del sector ni dels partits polítics.

En aquest sentit, el COPLEFC posa a la consideració de la societat un manifest en contra de la ILP, que tots els interessats poden subscriure.