El COPLEFC fa aclariments a la Resolució SLT/1/2021
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC fa aclariments a la Resolució SLT/1/2021

07/01/2021

El Col·legi segueix informant els col·legiats/associats sobre la nova disposició del Departament de Salut

Amb la voluntat d'aclarir dubtes generats per la publicació el dia 4 de gener de la Resolució SLT/1/2021, de pròrroga i modificació de mesures per a la contenció de la COVID-19 a Catalunya, el COPLEFC recorda als professionals que ofereixen serveis d'entrenament personal per a readaptar, reentrenar i/o reeducar població de caràcter especial, que poden continuar prestant-los amb normalitat, com també aquells que efectuïn entrenament personal a l'aire lliure i que no superin el nombre de sis persones.

Així mateix, el Col·legi, mitjançant els seus Serveis Jurídics, es posa a disposició d'algun possible cas que es pogués produir de denúncia per aquest exercici professional en els dos supòsits esmentats.

El Col·legi també recomana que aquells professionals que hagin de dur a terme aquesta activitat, es descarreguin de la intranet col·legial el certificat específic, com a justificant del seu exercici. Els afectats poden baixar-se la declaració responsable de serveis professionals en aquest enllaç.

D'altra banda, el COPLEFC s'adhereix a la interposició del recurs contenciós administratiu que s'ha presentat, per bé que lamentablement, ha d'informar que les instal·lacions, els equipaments, gimnasos i centres d'entrenament, pilates, ioga i/o centres anàlegs on es faci alguna activitat física i esportiva, hauran de romandre tancats.

Finalment, des del Col·legi s'insisteix una vegada mésen la necessitat de complir les mesures de seguretat en aquests casos, que consisteixen bàsicament a evitar el contacte físic, però sense oblidar la distància, i la possibilitat de l'ús de mascareta. 

I el COPLEFC ajuda el col·lectiu

Els col·legiats/associats que s'hagin vist afectats econòmicament per la COVID-19 tenen a disposició la possibilitat de canviar la modalitat de col·legiació a la modalitat d'atur, amb la qual cosa reben la devolució de l'import de la quota proporcional al període justificat per impossibilitat d'exercici professional.

Aquesta ajuda se suma a la que ja es va dur a terme de manera general durant el primer confinament, en què es va ajornar la primera quota de l'any, que s'havia de fer el mes d'abril, a fi d'estar al costat dels companys que s'estiguin veient afectats per la situació de tancament de les instal·lacions esportives o la impossibilitat d'oferir serveis professionals.

Aquest suport directe se suma a tota la resta d'actuacions que es duen a terme, juntament amb l'ajuda al col·lectiu de professionals en la defensa de la professió en general: mitjançant  assessorament professional, formació continuada, ajuts a tesis doctorals, Borsa de Treball (la més important de tot el sector), perquè, d'acord amb un dels lemes del Col·legi adreçats a tot el col·lectiu professional, "som del mateix equip".
SomdelMateixEquip-01.jpg (116 KB)