Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El Consejo COLEF i l'ordenació professional

17/05/2022

El Consejo COLEF col·labora amb el CSD per a una Llei estatal de professionals de l'esport

Aquesta regulació és una reivindicació històrica, i per fi sembla que serà atesa. Després de moltes dècades el Govern s'ha compromès a elaborar una llei, que ha d'estar aprovada abans que s'acabi l'any 2022. Concretament, el Pla Anual Normatiu de l'Administració General de l'Estat per enguany preveu que la Llei per la qual es regulen les professions de l'esport ha de ser aprovada pel Govern, i seguidament passar a les Corts Generals, abans de finalitzar aquest any 2022. El Pla estableix com a objectiu de la norma "regular, catalogar i ordenar les professions de l'esport: és a dir, precisant les funcions i activitats professionals de cadascuna i explicitant els títols acadèmics necessaris per poder exercir aquestes professions, amb el doble objectiu d'evitar l'intrusisme professional i garantir la qualitat dels serveis esportius".  

El Consejo COLEF, com a part molt interessada en aquesta iniciativa legislativa, ja fa uns mesos que comparteix amb el Consejo Superior de Deportes tota la documentació i la tasca feta durant tants anys per aconseguir una norma estatal amb rang de llei que determini explícitament les activitats reservades a la professió de les i els educadors físics esportius. 

La materialització d'aquesta feina ha estat la proposta feta del model que el Consejo considera que ha d'estructurar la futura llei estatal i els continguts que ha d'incloure, especialment perquè compleixi la normativa de professions i respecti les competències en les relacions Estat-Comunitats Autònomes. 

Però, a més, la corporació col·legial estatal ja ha fet arribar al CSD documentació elaborada els darrers anys en relació amb la regulació professional, així com un repositori amb 221 documents de tota mena, entre els quals s'inclouen normes, informes o doctrina judicial i acadèmica. L'objectiu és facilitar la tasca del CSD no només en l'elaboració del text de l'Avantprojecte de llei, sinó també en la redacció de la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu. 

I a més a més...

A tot això se sumarà en el decurs de les properes setmanes una altra documentació de gran rellevància, com és la possible confluència de la futura llei amb el recentment publicat Reial decret 272/2022, de 12 d'abril, pel qual s'estableix el marc espanyol de qualificacions per a l'aprenentatge permanent (BOE-A-2022-7490), així com la versió definitiva del test de proporcionalitat de la professió de les i els educadors físics esportius. El document que ha elaborat el Consejo COLEF per a aquest test –que és preceptiu sempre que es vulgui regular una professió o modificar la normativa d'una que ja estigui regulada–, és un extens treball que es basa en més de 650 referències, entre les quals 343 disposicions normatives, 56 sentències i 24 informes i criteris d'òrgans de l'Administració.

Llegeix tota la documentació detallada de la proposta: enllaç.

Segueix de manera sintètica el contingut del model: enllaç.

Recupera l'exposició de Vicente Gambau:
Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.