Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El 8 de març, Dia Internacional de la Dona

El COPLEFC se suma a la reivindicació per la igualtat

Amb motiu del dia 8 de març, el Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport s'adhereix al Dia Internacional de la Dona, tot reivindicant un principi tan simple com és el que propugna "el mateix sou per la mateixa feina".

Com ja han fet altres anys, especialment les delegacions de Girona i Tarragona se sumaran a diversos actes que tindran lloc al seu territori.

Girona: VI Jornada de l'Esport Femení.

Tarragona: Setmana de la Igualtat: Dones i Esport 2018

D'altra banda, el Col·legi vol posar en valor la pràctica paritat existent als òrgans de govern i de gestió. Així com també la voluntat de fer sentir la veu en aquells esdeveniments que siguin necessaris per evitar la violència masclista fins a assolir una societat més justa des del punt de vista de gènere.

Aquesta és la nostra declaració institucional:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2018*

Veus que no veus

El dret a la igualtat efectiva entre dones i homes és un dels drets humans que ha estat, sistemàticament, més vulnerat. Històricament, les dones han encapçalat moltes revolucions per a la millora dels drets humans i socials. Malgrat aquesta lluita constant, avui, en ple segle XXI, encara no s'ha aconseguit la igualtat efectiva.

Els moviments feministes de tot el món reclamen que cal alçar les veus i fer-se escoltar. Per això, s'han unit en una "Vaga de totes" que reivindica, un cop més, els drets humans, la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, i el dret de les pròpies dones a decidir sobre tot allò que les afecta, incloent-hi el propi cos.

L'androcentrisme i el patriarcat són les principals causes de les desigualtats i de la violència masclista i és aquesta realitat la que hem de combatre.

Des del COPLEFC volem ajudar a enfortir les veus de les dones a tots els àmbits, tant en l'esfera pública com en la privada, atès que, massa sovint, les opinions de les dones són silenciades o situades en una posició inferior. Cal respectar les veus de les dones, no silenciar-les ni ignorar-les. Volem que les veus de les dones siguin lliures, visibles arreu de la societat, en tots els sectors professionals, laborals, acadèmics, polítics i socials. Les veus de les dones són un valor del qual cap societat no pot prescindir. (*adaptació del Manifest de la Generalitat de Catalunya)

 Aquest 8 de març reivindiquem les "Veus que no veus".

8Març_DonesCOPLEFC_20180308.jpg (266 KB)
Ahir, 7 de març, les veus femenines de la Junta de Govern i la gerent també es van voler fer sentir amb motiu del Dia Internacional de la Dona