Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Curs d'orientació a les oposicions de Primària

21/03/2019

Educació Barcelona

Després de l’experiència a Secundària, s’ofereix formació als interessats en les properes oposicions de Primària

Després de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent, el COPLEFC organitza el Curs de preparació a les oposicions 2019 al cos de mestres de primària d’EF, com a servei en l’àmbit de la formació per als col·legiats i associats disposats a iniciar aquest procediment selectiu. Com en l’experiència anterior, la formació es fonamenta en tres pilars: un professorat d’alta qualitat, un programa estructurat  i un model innovador, característiques que proporcionen les màximes possibilitats d’èxit als aspirants.

El Curs està dirigit i coordinat per Carles González (col. 10241) i Lluís Almirall (col. 10637), respectivament, i compta com a professorat amb Cristina Guijosa, Mar Tarrés i Ignasi Duch, mestres d’Educació Física (MEF), així com també Josep Solà (col. 5413), Josep M. Piulachs (col. 11332), Meritxell Monguillot (col. 11280), Xesco Espar (col. 52301), Eloïsa Lorente (col. 5731), Carles Zurita (col. 10583) i Òscar Trigo (col. 8327), professionals amb llarga experiència docent i la majoria vinculats a diversos centres universitaris.

Els objectius del curs són: conèixer el funcionament del procés d’oposicions al cos de mestres de primària, adaptar la programació didàctica a l’estructura curricular i normativa vigent, desenvolupar competències professionals per al disseny de programacions didàctiques, resoldre supòsits pràctics en la línia dels que apareixeran en el procés selectiu, adquirir eines per al desenvolupament del tema teòric de la primera prova i, així mateix, identificar els elements clau que conformen una Educació Física de qualitat.

Quant a estructura, el Curs està dividit en dos blocs: el primer, dividit en dues càpsules, pot ser presencial, mentre que el segon és de caràcter exclusivament no presencial, sobre continguts transversals per a docents: programació i contextualització, relació entre temes teòrics i cas pràctic i l’anàlisi dels ingredients bàsics de l’Educació Física, a més a més d’una sessió sobre com fer una exposició oral de la programació i la unitat didàctica.

La part presencial es durà a terme el divendres i dissabte, dies 5 i 6 d’abril, a l’INEFC Barcelona.

Més informació aquí. Inscripció aquí.
CartellOposicionsPrimaria.jpg (61 KB)