Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

COPLEFC event Lleida

11/07/2018

Lleida

Es presenta la figura de l'associat, centre d'una nova trobada de col·legiats a les comarques de Ponent

Ahir,  10 de juliol,  la delegació a Lleida del Col·legi va explicar als companys de la zona la nova figura de l'associat, a més d'organitzar una nova trobada col·legial per mantenir  informat el col·lectiu sobre la vida del COPLEFC i fer un resum del que va significar l'Assemblea celebrada el 22 de març passat. La realitat del COPLEFC a Lleida es concreta en un col·lectiu que aplega 357 companys i companyes, tal com recull la Memòria 2017 del Col·legi. L'acte va posar colofó a la campanya explicativa efectuada per tot el territori que ha protagonitzat el Col·legi sobre aquesta nova figura de l'associat, que permet agrupar tots aquells professionals inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) que tinguin una titulació oficial reglada. D'aquesta manera, el COPLEFC vol donar cobertura a un conjunt molt ampli de professionals que fins ara no tenien representació i els quals poden beneficiar-se de tots els serveis de què gaudeixen els mateixos col·legiats, com ara una pòlissa de responsabilitat civil, assessorament legal i professional, a més de formació continuada, entre d'altres.

CoplefcEventLleida-180710-0476.JPG (71 KB)  CoplefcEventLleida-180710-006.jpg (70 KB)  CoplefcEventLleida-180710-004.jpg (54 KB)

Agustín Larumbe (col. 4444), com a delegat, va agrair la presència dels assistents, que superaven la trentena, i especialment la vinculació i el suport rebut de les administracions, representades pel diputat Paco Cerdà –de la Diputació de Lleida– i Montse Parra –tinenta d'alcalde de Cultura de la Paeria–, així com membres de diversos consells esportius i de les universitats del territori: Alfredo Joven –INEFC Centre de Lleida (col. 4460)– i Isabel del Arco –UdL–; tot seguit va explicar que entre les accions futures que emprendrà la Delegació hi ha la voluntat de disposar d'un conveni de col·laboració amb els altres equips esportius de primer nivell, com Força Lleida, que acollí l'acte a la seu de Barris Nord de la ciutat de Lleida.

L'acte va continuar amb el parlament d'Alèxia Pérez (gerent del Col·legi, col. 10230), abans d'introduir els vídeos que van mostrar als assistents la línia empresa pel COPLEFC amb la voluntat d'esdevenir la veu de tots els professionals de l'activitat física i de l'esport i mostrar el resum de l'activitat realitzada durant l'any 2017. Després de la seva exposició, Pere Manuel (col. 8570), com a president, reiterà els agraïments corresponents i posà en valor el desig que el COPLEFC pugui esdevenir un garant professional al qual puguin acudir els ciutadans per denunciar males pràctiques en la prestació de serveis d'activitat física i esportiva, ja que el Col·legi no ha de ser vist com una entitat gremialista. De fet, la raó de la nova figura que presentada, la de l'associat, ve donada per la voluntat de ser la veu de tots els professionals, o dit d'una altra manera, d'una professió amb diversitat d'ocupacions. A continuació va fer un repàs de la situació en l'àmbit polític i sobre el futur de la nova Llei de l'esport que es preveu aquesta nova legislatura, tant a Catalunya com a l'Estat, tot demanant a la classe política no solament paraules, sinó fets.

Com a cloenda de l'acte, i fent honor a una de les raons de la convocatòria, es va donar la benvinguda a la primera associada al COPLEFC de les Terres de Ponent: Rocío Ruiz, que està inscrita al ROPEC com a tècnica superior d'animació d'activitat físiques i esportives.

Una estona de conversa distesa entre els assistents, tot comentant la realitat de la professió va posar punt final a la trobada.
CoplefcEventLleida-180710-0454.JPG (368 KB)
Foto de família dels assistents al Pavelló Barris Nord de Lleida.