Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

COPLEFC Event Girona

El 19 de juny es donarà a conèixer la nova figura de l'associat i es farà la trobada col·legial anual a Girona

A la seu d'EUSES Salt, a les 19 h s'iniciarà aquest COPLEFC Event Girona, en què s'informarà de les raons del COPLEFC per incorporar la nova figura dels associats, integració que permet obrir una nova etapa com a Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport, és a dir, esdevenir la veu de tot el col·lectiu professional que treballa al sector amb titulació oficial reglada, garantia per oferir el servei de qualitat que necessita la ciutadania.

Igualment, la trobada servirà per fer el reconeixement anual habitual als col·legiats amb més de 25 anys al COPLEFC i així mateix als recents jubilats de la demarcació gironina. A l'acte, hi ha estat convidats les autoritats esportives a Girona, començant pel delegat territorial de l'Esport, Josep Pujols (alhora col. 5304), i el responsable d'esports de la Diputació de Girona, entre d'altres, així com els diversos directors i tècnics dels consells esportius, dels centres educatius que imparteixen ensenyaments esportius i, també, les empreses interessades en la nostra Borsa de Treball, com a contractants de professionals.

Un altre moment important de l'acte serà l'acolliment als primers nous associats de les comarques gironines, demostració d'aquesta nova etapa que també vol iniciar-se de manera visible a tots els territoris del país. Recordem que la nova figura de l'associat o associada exigeix estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC), i disposar alguna de les titulacions oficials com a mestre especialista en Educació Física, tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives, tècnic de conducció d'activitats fisicoesportives al medi natural, tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, acreditat en competències o un certificat de professionalitat.

L'acte acabarà amb un refrigeri per poder facilitar i el retrobament i la relació entre els assistents.

Us hi esperem! Confirma l'assistència, aquí.