Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Contractes del sector públic, nova llei

Entrarà en vigor el 09/03/2018 i vol facilitar la presentació a la contracció de les pimes

El 19 d'octubre passat el Congrés dels Diputats va aprovar la nova Llei de contractes del sector públic. Una norma que és el resultat de la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de les directives europees en matèria de contractació pública. La Llei entrarà en vigor el proper 9 de març. Malgrat la complexitat d'una llei com aquesta, cal no oblidar que és un sector que belluga el 20% del PIB estatal. I entre altres característiques, vol facilitar l'accés a aquest volum de negoci a les pimes. Així doncs, tots els col·legiats que tinguin empreses que prevegin presentar-se a la diversitat de contractació pública i licitar-hi han d'anar familiaritzar-s'hi i fer les adaptacions adequades.

Altres elements que s'incorporen fan referència a la impossibilitat de contractació sense publicitat, l'obligació de la factura electrònica i el pagament directe de l'Administració als subcontractistes. Amb aquesta transposició s'intentarà dotar la contractació pública de més transparència i d'una relació qualitat-preu més escaient.

De cara a les pimes, la possibilitat de menys burocràcia i menys càrregues administratives també els obre noves possibilitats i expectatives. Igualment important serà el funcionament del que s'anomenen "contractes menors" i l'adjucació directa que s'hi preveu. (13/11/2017)