Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Competències de la titulació, publicades

La publicació al BOE suposa un pas molt important per al reconeixement de la nostra titulació i n'impedeix l'ensenyament a distància

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el 20 de setembre passat una resolució de la Secretaría General de Universidades que recull un acord del Consejo de Universidades que estableix recomanacions per a la proposta per part de les universitats de memòries de verificació del títol oficial de Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

Després dels Reials Decrets de dos nous títols superiors d'FP de la família d'activitats fisicoesportives, el Foro Profesional del Deporte (Conferencia de Decanos, Sociedad Científica, Consejo COLEF i ANECAFYDE) es va mobilitzar per rebutjar-los, ja que es considerava que envaïen competències MECES II pertanyents al Grau de CAFiE, i no corresponien a MECES I, que són pròpies de tècnic superior de formació professional (FP) i d'ensenyaments esportius de règim especial (EERE). Actualment és la universitat qui convalida entre 30 i 60 crèdits, que permet passar de MECES I a MECES II, és a dir d'FP superior a Grau.

La Secretaría General de Universidades se'n va fer ressò i, davant la posició de la Dirección General de Formación Profesional de no retirar el desplegament dels Reials Decrets, va impulsar una Resolució del Consejo de Universidades tot reconeixement competències del títol de Grau CAFiE vinculades a la professió. Només hi havia una condició per tirar-ho endavant, que era la no interposició de recurs contra els Reials Decrets esmentats, la qual cosa va ser assumit immediatament per la Conferencia de Decanos, Sociedad Científica i, després, pel Consejo COLEF i ANECAFYDE.

Ara, després d'un any de tasca al voltant de les competències, ha estat publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, i a partir d'ara les àrees de competències del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport queden així: 

  1. 1. Intervenció educativa.
  2. 2. Prevenció, adaptació i millora del rendiment fisicoesportiu i de la salut mitjançant la condició física i l'exercici físic.
  3. 3. Promoció d'hàbits saludables i autònoms mitjançant activitat física i esport.
  4. 4. Intervenció mitjançant les manifestacions del moviment humà.
  5. 5. Planificació, avaluació i direcció/organització dels recursos i l'activitat física i l'esport.
  6. 6. Mètode i evidència científica en la pràctica.
  7. 7. Execució, deontologia i exercici professional en el context de les intervencions.


A més d'aquesta llista de competències, cal destacar el que es llegeix a l'apartat 4, sobre planificació dels ensenyaments: "Aquests ensenyaments, tenint en compte les característiques de les matèries i dels àmbits d'intervenció professional, amb caràcter general han de ser presencials almenys en un 60%". La qual cosa comporta que s'impedeix l'ensenyament a distància del Grau en CAFiE.

Per llegir el text sencer del BOE, fes clic aquí.