Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Assemblea General del COPLEFC

04/03/2019

Un any més arriba el moment de retre comptes del funcionament del Col·legi davant els col·legiats i associats

Després de viure l'Assemblea General a Lleida, Girona i Tarragona amb una clara voluntat de descentralització del COPLEFC, enguany arribarà a Barcelona. El lloc triat és el conegut auditori del Museu de l'Esport Dr. Melcior Colet, seu institucional de la Secretaria General de l'Esport. Com cada any, aquesta trobada té un doble caràcter. En primer lloc, comporta una activitat legal d'aprovació de l'activitat de la Junta de Govern, amb un repàs de la Memòria 2018, així com dels comptes de l'exercici passat i del pressupost per a l'any actual. La Junta proposa quines seran les actuacions per al 2019 i finalment la veu dels col·legiats i associats seran els que prenguin la paraula. Seguidament, l'acte assumeix un caràcter plenament festiu, amb el reconeixement als nous jubilats del col·lectiu, així com la distinció als companys amb vint-i-cinc anys de col·legiació. Igualment, aquest és el moment de l'atorgament oficial dels ajuts a tesis (ATD) als nous doctors, a més de la col·legiació gratuïta als millors expedients universitaris del curs passat. El Concurs Fotogràfic, juntament amb el que correspon al DEFC també viuen el seu moment de l'aplaudiment públic.

El tercer moment de totes les reunions de l'Assemblea General és l'estona per compartir entre els assistents, que vol facilitar la relació i el mutu coneixement, per posar punt final a l'acte.

D'altra banda, tal com és preceptiu, a partir d'avui ja es pot consultar tota la documentació referent a l'Assemblea des de la intranet. Igualment, per una millor organització de l'Assemblea, es demana de confirmar l'assistència aquí.
Assemblea-Museu-Colet.jpg (293 KB)